Prostorni planovi

Prostorni planovi 2023.

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u Gradu Krku preuzmi
1. Odredbe za provođenje

Prostorni planovi 2022.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku  preuzmi
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku

Prostorni planovi 2021.

Provedba projekata na području Grada Krka u razdoblju od 2016. - 2020. godine (slideshow video) pogledaj
Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2016. - 2020. godine

Prostorni planovi 2020.

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/15 i 18/19) preuzmi
   

Prostorni planovi 2019.

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
   
Odluka  o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

Prostorni planovi 2018.

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
   
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Izvješće o Javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka; prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311); i prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku preuzmi
   
1. IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka  
1.1. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
1.2. Obrazloženje preuzmi
1.3. Sažetak za javnost preuzmi
1.4. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama - Izvod preuzmi
1.5. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama preuzmi
1.6. Odredbe za provođenje - Tekstualni dio preuzmi
1.7. Uvjeti korištenja i zaštite prostora preuzmi
1.8. Kartografski prikaz: Građevinska područja - Krk preuzmi
   
2. IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)  
2.1. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
2.2. Obrazloženje preuzmi
2.3. Sažetak za javnost preuzmi
2.4. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama - Izvod preuzmi
2.5. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama preuzmi
2.6. Odredbe za provođenje - Tekstualni dio preuzmi
2.7. UPU Galija - Područje primjene planskih mjera zaštite; Oblici korištenja i način gradnje preuzmi
   
3. Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku  
3.1. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku preuzmi
3.2. Obrazloženje preuzmi
3.3. Sažetak za javnost preuzmi
   
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Zona 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 25- kamp Glavotok (T3) preuzmi
   
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi
   
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
   

Obavijest za javnost o kretanju u postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, izrade IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku

preuzmi
   
Obavijest o početku Javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi

1. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

preuzmi

2. Obrazloženje prijedloga plana za javnu raspravu

preuzmi

3. Sažetak za javnost

preuzmi

4. Odredbe za provođenje prijedloga plana za javnu raspravu

 

4.1. Tekstualni dio

preuzmi

4.2. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama

preuzmi

4.3. Izvod iz Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama

preuzmi

5. Grafički prilozi

 

5.1. Korištenje i namjena površina

preuzmi

5.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Prometni sustav

preuzmi

5.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

preuzmi

5.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Vodnogospodarski sustav - vodoopskra

preuzmi

5.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda

preuzmi

5.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Vodnogospodarski sustav - oborinska odvodnja

preuzmi

5.7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: Područja posebnih uvjeta korištenja

preuzmi

5.8. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: Područja primjene planskih mjera zaštite - oblici korištenja

preuzmi

5.9. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: Područja primjene planskih mjera zaštite - mjere posebne zaštite

preuzmi

5.10. Načini i uvjeti gradnje

preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi

1. Naslovnica

preuzmi

2. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

preuzmi

3. Obrazloženje prijedloga za javnu raspravu

preuzmi

4. Sažetak za javnost

preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku

preuzmi

2. Obrazloženje prijedloga za javnu raspravu

preuzmi

3. Sažetak za javnost

preuzmi

4. Grafički prilozi

 

4.1. Postojeće stanje

preuzmi

4.2. Detaljna namjena površina

preuzmi

4.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

preuzmi

4.4. Uvjeti gradnje

preuzmi

4.5. Prometna infrastrukturna mreža

preuzmi

4.6. Komunalna infrastrukturna mreža / Vodoopskrba / Odvodnja / Elektroopskrba / Elektronička komunikacijska infrastruktura

preuzmi

Prostorni planovi 2017.

Obavijest javnosti o pokretanju postupka izrade III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
1. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku
preuzmi
2. Obrazloženje prijedloga za javnu raspravu
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3) preuzmi
1. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
2. Odredbe za provođenje
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Korištenje i namjena površina
preuzmi
4.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: promet
preuzmi
4.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: telekomunikacije i energetski sustav
preuzmi
4.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodoopskrba i odvodnja
preuzmi
4.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
preuzmi
4.6. Načini u uvjeti gradnje: oblici korištenja
preuzmi
4.7. Načini u uvjeti gradnje: način gradnje
preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku  preuzmi
   
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Izvješće o javnoj raspravi za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
1. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
2. Odredbe za provođenje
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Korištenje i namjena površina
grafika
4.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: prometni sustav
grafika
4.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: energetski sustav, pošta i telekomunikacije
grafika
4.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
grafika
4.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda
grafika
4.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - oborinska odvodnja
grafika
4.7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja posebnih uvjeta korištenja
grafika
4.8. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja primjene planskih mjera zaštite - oblici korištenja
grafika
4.9. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja primjene planskih mjera zaštite - mjere posebne zaštite
grafika
4.10. Načini u uvjeti gradnje
grafika

Prostorni planovi 2016.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić preuzmi
grafika
   
Odluka o donošenju III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
grafika
   
Izvješće o javnoj raspravi Prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
1. Prijedlog Plana za Javnu raspravu
preuzmi
2. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Detaljna namjena površina 
grafika
4.2. Prometna infrastrukturna mreža
grafika
4.3. Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja
grafika
4.4. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba
grafika
4.5. Komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije
grafika
4.6. Oblici korištenja i način gradnje
grafika
4.7. Uvjeti gradnje
grafika
   
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Obavijest o početku izrade III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Odluka o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi

Prostorni planovi 2015.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. do 2015. godine preuzmi
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić preuzmi
Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat preuzmi
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
Odluka o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi

Prostorni planovi 2014.

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka  preuzmi    
Odluka o donošenju Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi    
Odluka o donošenju Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi    
Izvješće o javnoj raspravi za Izmjene Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi    
Izvješće o javnoj raspravi za Izmjene Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi    
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena DPU dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Izmjena UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi    
Obavijest o pristupanju izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi    
Odluka o izradi Izmjena DPU dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Izmjena UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi    
Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat  preuzmi    
Odluka o donošenju UPU 23 Torkul preuzmi   grafika
Odluka o donošenju UPU 5 Vrh (NA 5.1) preuzmi   grafika
Javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka preuzmi    
  • 1
  • -
  • 2