Javnost rada

Javnost rada Gradskog vijeća Grada Krka propisana je Poslovnikom Gradskog vijeća (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 34/09, 13/13, 3/18, 2/19 i 7/20).

Njime je, pored ostalog, utvrđeno da su sjednice Gradskog vijeća javne te da se nazočnost javnosti sa sjednice ili s dijela sjednice, odnosno radnog tijela može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima ili aktima Grada Krka.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednici Gradskog vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća u pisanom obliku, i to najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.

 

Mogućnost prisustvovanja građana sjednicama Gradskog vijeća

 

Na temelju članka 153. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 34/09, 13/13, 3/18, 2/19 i 7/20) građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Gradskog vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika, i to najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.

Pisani dopis šalje se putem obrasca (dostupnog u prilogu) na adresu elektronske pošte: mladena.matejcic@grad-krk.hr.

Prostorni uvjeti u Gradskoj vijećnici Grada Krka omogućuju istodobnu prisutnost najviše deset osoba.

Predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Gradskog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.