Projekti

Sportsko-rekreacijski kompleks Josip Uravić Pepi - urbanistička studija

Među novim projektnim idejama i rješenjima osmišljenim/postavljenim 2022. godine, poput uređenja dječjeg igrališta Portapisana u gradu Krku, uspostave sportsko-rekreacijske zone Lunta u gradu Krku, uspostave multisportskih zona u gradu Krku i naselju Vrh ili rekonstrukcije i dogradnje Centra aktivnosti Krk, uz potporu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, izrađena je i urbanistička studija zone R12 sportsko-rekreacijske namjene na području sportsko-rekreacijskog kompleksa Josip Uravić Pepi u gradu Krku.

Svjetlovodna distribucijska mreža otoka Krka

Napredna elektronička komunikacijska infrastruktura i mreže sljedeće generacije (engl. Next Generation Network - NGN) predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet koji omogućuje povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskoj i komunikacijskog tehnologiji (IKT, engl. Information and Communication Technology – ICT).

Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz jačanje respiratornih funkcija

Projekt čija ukupna vrijednosti iznosi 500.000,00 kn, a predviđeno je 100 postotno sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, prijavljen je početkom 2021. godine na Javni poziv Ministarstva zdravlja.

Poticanje čitanja i čitalačkih sposobnosti

Projekt čija ukupna vrijednosti iznosi 491.820,00 kn, a predviđeno je 100 postotno sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, prijavljen je krajem 2020. godine na Javni poziv Ministarstva kulture i medija.

Zdravi u pandemiji

Na Poziv Ministarstva zdravlja za dostavu projektnih prijedloga - Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2, 30. studenog 2020. godine podnesena je prijava za projekt Zdravi u pandemiji. Ukupan iznos projekta je 500.000,00 kn te je moguće postići 100% sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda.

Modernizacija javne rasvjete Grada Krka

Grad Krk jedan je od pionira u Hrvatskoj u uvođenju pametne i efikasne javne rasvjete, a projekt modernizacije javne rasvjete započeo je 2014. godine.

Energetska obnova zgrade Multimedijalnog kulturnog centra Krk na adresi Istarski prolaz 11 u gradu Krku

Na Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u rujnu 2018. izvršena je prijava Energetske obnove nestambene zgrade Grada Krka smještene na adresi Istarski prolaz 11 u gradu Krku.

Energetska obnova administrativne zgrade Grada Krka na adresi Lukobran 5 u gradu Krku

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancirat će energetsku obnovu administrativne zgrade na adresi Lukobran 5 u gradu Krku, a koja je prijavljena na Natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Nabava četiri seta polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima u kolovozu 2020. godine prijavljena je Nabava četiri seta poluukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići

Planirana je rekonstrukcija društvenog doma na k.č. broj 1858/5, k.o. Poljica, u naselju Bajčići na području Grada Krka, na otoku Krku. Rok za izvedbu radova je 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4