Gradska poduzeća

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

2e8a7d0f-eac8-43ac-966a-cd8520461c2b.jpg
Direktor: Neven Hržić
Pomoćnik direktora: Ivan Jurešić
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: prikupljanje i zbrinjavanje otpada

 

Ponikve usluga d.o.o.

633b1f88-a1b3-44b2-b69c-48464e188153.jpg
Direktor: Neven Hržić
Pomoćnica direktora: Barbara Srdoč
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: zajedničke uslužne djelatnosti

 

Ponikve voda d.o.o.

0f10e524-d565-4f8d-b2f6-5d5ad1d9e9b3.jpg
Direktor: Neven Hržić
Pomoćnik direktora: Silvio Giorgolo
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: javna vodoopskrba i odvodnja

 

Vecla d.o.o.

29c13029-4d4b-496d-bc4a-52fad14c5977.jpg
Direktor: Danko Milohnić 
Adresa: Lukobran 5, 51 500 KRK
Telefon: +385 (0)51 401 181
Fax: +385 (0)51 880 032
Gsm: +385 098 491 309
Internet adresa: www.vecla.hr
Radno vrijeme: radnim danima 07.00 - 15.00
Vecla je gradsko trgovačko-komunalno društvo koje obavlja sljedeće djelatnosti:
 
1. komunalne djelatnosti na području Grada Krka:
  • čišćenje i uređenje grada,
  • plaže,
  • zelene površine,
  • parkiranje na uređenim javnim površinama,
  • upravljanje grobljima.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama [SN PGŽ]
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području grada Krka [SN PGŽ]
Opći uvjeti pružanja usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama [.pdf]

 
2. lučke djelatnosti u lukama na području Grada Krka:
  • luka Krk (45°10,6'N - 14°34,6'E) i
  • luka Dunat (45°02,2'N - 14°37,6'E),
 
3. tržnice na malo u Krku.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo [.pdf]