Aktivnosti

Predstavljene aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku; u tijeku je faza završnih radova

U sjedištu tvrtke Smart island Krk d.o.o. u gradu Krku, 06. prosinca 2023. godine, tijekom press konferencije, predstavljene su aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku u sklopu kojeg se gradi suvremena svjetlovodna pristupna mreža u NGA bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka, odnosno Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Krk postao jedan od partnera međunarodnog projekta Climaborough. Želi biti klimatski neutralan do 2050.

Grad Krk odnedavno je jedan od partnera konzorcija gradova i organizacija udruženih u projektu Climaborough. Riječ je o projektu koji bi u budućnosti trebalo činiti stotinu klimatski neutralnih i pametnih gradova.

U sklopu Centra aktivnosti Krk uređeno novo vježbalište koncipirao kao Ninja Warrior poligon

Ovih se dana kraju primiče izgradnja i opremanje vježbališta u park-šumi Dražica u Krku, koncipiranog kao Ninja Warrior poligon, a čija se specifičnost ogleda u tome da ga pored djece, i to one starije od 12 godina, mogu koristiti i odrasli.

Uskoro, završetak izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u naselju Kornić

Nakon što su prošle godine u naseljima Kosići i Salatići otvorena dva nova, suvremeno opremljena dječja igrališta, uskoro se, nastavno na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, očekuje dovršetak izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Ul. Mekotine u naselju Kornić, i to na dijelu k.č. 1481/81, k.o. Kornić.

Uređen zapadni potez gradskih bedema; uspostavljena nova, atraktivna foto-lokacija

Nakon gotovo desetomjesečne građevinske aktivnosti, zapadni potez gradskih bedema, od Velikih gradskih vrata ili ulaza na Velu placu pa sve do šesterostrane kule kneza Nikole IV. Frankopan na obali, početkom srpnja ove godine, zasjao je novim svjetlom.

Krenuli radovi na energetskoj obnovi zgrade Društvenog centra Krk

U prvoj polovici srpnja ove godine, krenuli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Društvenog centra Krk smještene na adresi Galija 36 u krčkoj starogradskoj jezgri. U njezinom se suterenu, zbog blizine Scene Zidine, tako nalaze uredske prostorije Centra za kulturu Grada Krka, dok je na katu nove prostorne kapacitete, 2020. godine, dobio Dječji vrtić Katarina Frankopan, organiziravši ondje Područni vrtić Krk s dvije odgojne skupine djece u godini pred polazak u školu.

Predstavljene aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku

U Velikoj gradskoj vijećnici, 01. lipnja 2023. godine, tijekom press konferencije, predstavljene su aktualnosti vezane uz realizaciju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku u sklopu kojeg se gradi suvremena svjetlovodna pristupna mreža u NGA bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka, odnosno Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Aktualnosti u projektu Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka: Rasvijetljen jugoistočni potez gradskih bedema

I tijekom 2022. godine, Grad Krk nastavio je s provođenjem projekta Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka, koji podrazumijeva prelazak sa stare na novu tehnologiju, tj. s natrijeve, živine i halogene rasvjete na ekološki prihvatljiviju, upravljivu LED rasvjetu.

Krk, po drugi put, obranio titulu najboljeg malog grada u kategoriji Smart City

Samobor, Opatija i Hvar najbolji su gradovi na području gospodarstva, Vukovar, Labin i Crikvenica kada su u pitanju demografska i obrazovna politika, a Varaždin, Sveta Nedelja i Rab najbolja su mjesta za život. Šampion povlačenja sredstava iz EU fondova je Rijeka, dok je najveći napredak na polju kvalitete života ostvario Opuzen. Rijeka, Zaprešić i Krk najbolji su gradovi u Smart City kategoriji, dok je Osijek, kao najnapredniji grad na polju zaštite okoliša i održivog razvoja, proglašen najboljim u kategoriji Eco City.

Grad Krk domaćin ovogodišnje Međunarodne konferencije za kulturni turizam Europe

Ovogodišnja, 15. po redu Međunarodna konferencije za kulturni turizam Europe (International Conference for Cultural Tourism in Europe), koja je prethodno bila priređena u gradovima poput Londona, Atene, Barcelone ili Granade, između 19. i 22. listopada, odvijat će se upravo u gradu Krku, i to na temu: Novi zamah europskog turizma s kulturnom baštinom i digitalizacijom (Relaunching European Tourism through Cultural Heritage and Digitalisation).

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3