Nabava četiri seta polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima u kolovozu 2020. godine prijavljena je Nabava četiri seta poluukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Krajem rujna 2020. godine zaprimljena je Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima kojom se za neposredno sufinanciranje komunalne opreme odobravaju sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu do najviše 254.790,00 kn, što čini 60% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova predmetne komunalne opreme, koji ukupno iznose 424.650,00 kn. Nakon provedenog postupka nabave za četiri seta polupodzemnih spremnika sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi u iznosu od 348.405,00 kn s PDV-om te se očekuje ugradnja spremnika na području Grada Krka.  

 

Ukupna vrijednost projekta: 424.650,00 kn

Osvojena sredstva: 254.790,00 kn

Ukupno sufinanciranje: 60%

Trajanje projekta: 2020. - 2021.

Potpora: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost