Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove obavlja pravne protokolarne, administrativne i savjetodavne poslove za potrebe Gradskog vijeća i gradskih Odsjeka, kao i poslove pisarnice, gradske arhive, radnih odnosa, mjesne samouprave, zastupanja i vođenja postupaka pred sudskim i upravnim tijelima.

Radno vrijeme: svakim danom od 08.00 do 11.30, te od 13.00 do 15.00 sati, osim četvrtkom kada se stranke ne primaju! 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:
Marinko Bajčić

Telefon: +385 (0)51 401 113
Fax: +385 (0)51 401 153
E-mail: marinko.bajcic@grad-krk.hr

Stručna suradnica - voditeljica Imovinsko-pravne službe:
Radmila Živanović - Čop

Tel: +385 (0)51 401 119
Fax: +385 (0)51 401 159
E-mail: radmila.cop@grad-krk.hr

Stručna suradnica za protokol i informiranje:
Josipa Milohnić

Telefon: +385 (0)51 401 111
Fax: +385 (0)51 401 151
Fax: +385 (0)51 221 126
E-mail: grad-krk@grad-krk.hr

Stručna suradnica za pravne poslove:
Tamara Žic

Telefon: +385 (0)51 401 137
Fax: +385 (0)51 401 151
E-mail: tamara.zic@grad-krk.hr

Viša stručna referentica:
Mladena Matejčić

Telefon: +385 (0)51 401 127
Fax: +385 (0)51 401 167
E-mail: mladena.matejcic@grad-krk.hr

Referentica općih poslova i arhivar:
Aleksandra Jurić

Telefon: +385 (0)51 401 125
E-mail: aleksandra.juric@grad-krk.hr

Administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike:
Lea VolarićTelefon: +385 (0)51 401 129
Fax: +385 (0)51 401 169
E-mail: lea.volaric@grad-krk.hr

Administrativna referentica:
Svjetlana Jurić Prebeg

Tel: +385 (0)51 401 138
E-mail: svjetlana.juricprebeg@grad-krk.hr

Prijemni ured:
E-mail: pisarnica@grad-krk.hr