Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove obavlja pravne protokolarne, administrativne i savjetodavne poslove za potrebe Gradskog vijeća i gradskih Odsjeka, kao i poslove pisarnice, gradske arhive, radnih odnosa, mjesne samouprave, zastupanja i vođenja postupaka pred sudskim i upravnim tijelima.

 

Radno vrijeme: svakim danom od 08.00 do 11.30, te od 13.00 do 15.00 sati, osim četvrtkom kada se stranke ne primaju! 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

Marinko Bajčić

Telefon: +385 (0)51 401 113

Fax: +385 (0)51 401 153

E-mail: marinko.bajcic@grad-krk.hr

 

Stručna suradnica - voditeljica Imovinsko-pravne službe:

Radmila Živanović - Čop

Tel: +385 (0)51 401 119

Fax: +385 (0)51 401 159

E-mail: radmila.cop@grad-krk.hr

 

Stručna suradnica za protokol i informiranje:
Josipa Milohnić

Telefon: +385 (0)51 401 111
Fax: +385 (0)51 401 151
Fax: +385 (0)51 221 126
E-mail: grad-krk@grad-krk.hr

 

Stručna suradnica za pravne poslove:
Tamara Žic

 

Administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike:

Lea Volarić

Telefon: +385 (0)51 401 129

Fax: +385 (0)51 401 169

E-mail: lea.volaric@grad-krk.hr

 

Viša stručna referentica:

Mladena Matejčić

Telefon: +385 (0)51 401 127

Fax: +385 (0)51 401 167

E-mail: mladena.matejcic@grad-krk.hr

 

Referentica općih poslova i arhivar:

Aleksandra Jurić

Telefon: +385 (0)51 401 125

Fax: +385 (0)51 401 165 

E-mail: aleksandra.juric@grad-krk.hr