Službenik zadužen za nepravilnosti

Ana Bajčić Hrgovčić
- stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove
Telefon: +385 (0)51 401 123
Fax: +385 (0)51 401 163
Sukladno odredbama članka 36. Zakunu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru službenik zadužen za nepravilnosti obvezan je:
 
  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara;
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima;
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje Izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.