Službenik zadužen za nepravilnosti

Danira Zec
- viša referentica za obračun plaća, financijsko i materijalno knjigovodstvo
Telefon: +385 (0)51 401 114
Fax: +385 (0)51 401 126
Sukladno odredbama članka 43. Zakuna o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:
 
  1. zaprimati prijave o nepravilnostima;
  2. procjenjivati opravdanost zaprimljenih prijava o nepravilnostima i predlagati način postupanja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
  3. pripremati godišnje izvješće o nepravilnostima.