Programi, planovi i pravilnici

Programi, planovi i pravilnici 

 
   
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu preuzmi
I. Dopuna Potvrde Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ preuzmi
Odluka o I. Dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu preuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu preuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu preuzmi
Pravilnik o zaštiri i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka preuzmi
Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka s rokovima čuvanja preuzmi
Suglasnost i odobrenje Državnog arhiva u Rijeci na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka preuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu preuzmi