Programi, planovi i pravilnici

Programi, planovi i pravilnici 

 
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu preuzmi
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2022. godinu preuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu preuzmi
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2021. godinu preuzmi
I. Dopuna Potvrde Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ preuzmi
Odluka o I. Dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu preuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu preuzmi
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2020. godinu preuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu preuzmi
Pravilnik o zaštiri i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka preuzmi
Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka s rokovima čuvanja preuzmi
Suglasnost i odobrenje Državnog arhiva u Rijeci na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka preuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu preuzmi