Odsjek za komunalno gospodarstvo

Stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos:
Đimi Skomeršić
- voditelj Odsjeka
Telefon: +385 (0)51 401 115
Fax: +385 (0)51 401 155
 
Viša stručna referentica za komunalnu naknadu i ovršni postupak:
Martina Lukarić Brdar
Telefon: +385 (0)51 401 121 
 
Viša komunalna referentica:
Sedina Hadžić
Telefon: +385 (0)51 401 117
 
Viša stručna referentica za gradske poreze:
Dajana Žužić
Tel: +385 (0)51 401 131
E-mail: dajana.zuzic@grad-krk.hr
 

Pododsjek za redarstvo

 
Voditelj Pododsjeka:
Vedran Hajdin
Telefon: +385 (0)51 401 135
E-mail: vedran.hajdin@grad-krk.hr
 
Komunalni redar:
Darko Turčić
Telefon: +385 (0)51 401 122
 
Komunalno-prometni redar:
Saša Stanković
Telefon: +385 (0)51 401 122