Komunalne probleme odsad prijavite putem aplikacije Gradsko oko

U okviru projekta Smart City, Grad Krk svojim žiteljima odsad nudi novu mogućnost prijave komunalnih (i prometnih) problema, i to putem internetskog servisa za upravljanje komunalnim prijavama - Gradsko oko Krk - što ga je razvila riječka tvrtka Ri-Ing Net.

Sve zaprimljene prijave (poput rupa na cesti, napuštenih vozila, pokvarenih žarulja javne rasvjete, grafita, razbijenih klupica u parku, slomljenih grana i slično) tako će biti vidljive komunalnim službama Grada Krka, ali i svim ostalim posjetiteljima servisa Gradsko oko. No, osim što će nadležne službe voditi bolju evidenciju prijavljenih problema, građani će imati uvid u dinamiku rješavanja ne samo njihovih već i svih ostalih prijava. Problemi se prijavljuju jednostavno i cjelovito, i to određivanjem konkretne lokacije na karti (markerima: čistoća, komunalni problemi, prometni problemi, pohvala), fotografijom i opisom.

Najjednostavniji oblik prijave je putem pametnih telefona korištenjem besplatnih aplikacija namijenjenih Android ili iPhone telefonima, no prijave su moguće i putem računala. Naime, računalom se prijavljuje posredstvom Internet stranice krk.oko.hr, na kojoj se može dobiti uvid u cjelokupni status rješavanja problema, od njegove prijave i pokrenute procedure, preko eventualnog proslijeđivanja drugim ovlaštenicima, pa sve do čina rješavanja.

Uvođenjem ove usluge koristi imaju svi, kako građani tako i djelatnici Grada Krka, s obzirom da će građani u interakciji s lokalnom upravom doprinijeti bržem rješavanju problema, ali i što transparentnijem upravljanju samim prijavama, dok će Grad Krk imati sveobuhvatan uvid u problematiku s terena.

Do aplikacije namijenjene korištenju putem računala dolazi se putem banera Gradsko oko: prijavi problem smještenog u desnog izborniku na naslovnici gradskog portala, s time da se za korištenje aplikacije potrebno registrirati, a potom e-mailom potvrditi aktivaciju korisničkog računa. Nakon aktivacije mogu se početi prijavljivati komunalni problemi na području Grada Krka. Aplikacije namijenjene Android ili iPhone telefonima preuzimaju se putem Google Play, odnosno App Store trgovine.

S obzirom na spomenuto, građani se pozivaju na aktivno uključivanje u prijavljivanje, a prema tome i rješavanje komunalnih problema na području Grada Krka kako bi naselja u kojima živimo bila što uredna i ljepša!

 

Sav promotivni i pomoćni materijal može se preuzeti u prilogu ove obavijesti!

 

Gradsko oko Krk: Internet stranica

 

Gradsko oko Krk: Google play (aplikacija) | AppStore (aplikacija)