Izvješća s Kolegija 2023.

66. Kolegij: Dodijeljene potpore za programe i projekte javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 30. siječnja 2023. godine, održan je 66. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

65. Kolegij: U suradnji s KBC-om Rijeka, nastavljeno financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

U Malenoj gradskoj vijećnici, 23. siječnja 2023. godine, održan je 65. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.