98. Kolegij: Kreće uređenje dječjeg igrališta u naselju Milohnići - vrijednost investicije procijenjena je na 61.866,00 eura bez PDV-a

U Malenoj gradskoj vijećnici, 13. studenog 2023. godine, održan je 98. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Kreativni Krk dodijeljena je potpora u iznosu od 300,00 eura za snimanje i tonsku obradu nove božićne pjesme u čijem će izvođenju sudjelovati polaznici svih glazbenih radionica: Kreativnog kutka, gitarske radionice i Zbora mladih Tiramol. Tijekom dviju prethodnih godina, Udruga je snimila dva lokalna blagdanska hita - Bakalar i Božićna. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobrena je potpora u vrijednosti od 400,00 eura za organizaciju 21. po redu Božićno-novogodišnjeg koncerta u izvedbi učenika s područja čitavog otoka. Ovo humanitarno događanje održat će se u četvrtak, 21. prosinca, u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, s početkom u 17.00 sati. Plesnom centru Dance Queen iz Kraljevice dodijeljeno je 200,00 eura kojima će se pomoći odlazak njihove članice s prebivalištem na području Grada Krka na Europsko prvenstvo u umjetničkim plesovima, a koje se između 09. i 12. studenog ove godine priređuje u Sloveniji.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, predstavljen je nacrt II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovih izmjena i dopuna s prethodno planiranih 1.920.960,00 eura reducirana su na 1.698.938,00 eura, s time da je za čišćenje javnih površina predviđeno 204.370,00 eura, za održavanje javnih površina 536.746,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 320.540,00 eura, za održavanje javne rasvjete 199.994,00 eura, za održavanje groblja 15.000,00 eura, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 26.550,00 eura, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 163.000,00 eura, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 27.000,00 eura te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 205.738,00 eura.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćene su dvije ponude vezane uz projekt uređenja prostora s nalazištem antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona, smještenog na adresi Ribarska ulica 8 u gradu Krku: prva, tvrtke SKIMI64 d.o.o. iz Trnovca, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.500,00 eura, za uslugu 3D laserskog skeniranja i fotogrametrijskog mjerenja zidova bez žbuke te izradu arhitektonske snimke prostora, i, druga, tvrtke Presjek d.o.o. iz Umaga, vrijedna 300,00 eura, za davanje stručnog mišljenja o stanju postojećeg nosivog kamenog zida unutar samog nalazišta. Podsjetimo, ovim je projektom predviđena podjela korpusa nalazišta u dvije prostorije od kojih je u jednoj smješten mozaik što znači da se ondje uređuje interpretacijski centar s edukativnim sadržajima o nalazištu i značenju mozaika, dok bi u susjednoj (ulaznoj) prostoriji trebala biti locirana prodajna galerija krčkih suvenira iz serije Dar iz Krka. U nastavku, analiziran je i usvojen Glavni građevinski projekt uređenja dječjeg igrališta u naselju Milohnići smještenog u eksterijeru negdašnje škole čija je prizemna etaža nedavno uređena u dječji vrtić - Područni vrtić Milohnići - s kapacitetom od dvije odgojno-obrazovne skupine. Izrada Glavnog građevinskog projekta bila je povjerena Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke. S obzirom na radove obuhvaćene troškovnikom, riječ je o investiciji procijenjenoj na 61.866,00 eura bez PDV-a za koju je najavljeno pokretanje postupka javne nabave. S namjerom održavanja sportskih programa u sklopu Centra aktivnosti Krk i tijekom jesenskih, odnosno zimskih mjeseci, usvojena je ponuda tvrtke Boodang d.o.o. iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 7.500,00 eura, za nabavu (de)montažnog kupolastog šatora od 39 m2 s pripadajućom opremom (ventilatorom, ulaznim vratima, zavjesom i izolacijskom zaštitom).

 

 

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, podržana je inicijativa Caritasa Biskupije Krk da se dio k.č. 3170/1 u vlasništvu Grada Krka ustupi za izgradnju objekta namijenjenog cjelodnevnom boravku osoba s intelektualnim poteškoćama i pridruženim smetnjama, i to uz sjedište Caritasa Biskupije Krk čije prizemlje već koristi Centar za rehabilitaciju Rijeka - Dislocirana jedinica Krk. U tom smislu, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zadužen je da izvrši prostorno-plansku analizu. Mjesnom odboru Vrh u ime tamošnjeg Župnog zbora, dodijeljena je potpora u iznosu od 1.000,00 eura za sufinanciranje prijevoza na relaciji Krk - Novi Sad - Krk, budući da je Zbor pozvan da svoju pjevačku aktivnost predstavi upravo u Novom Sadu. Naposljetku, analiziran je i prihvaćen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka, a koji je izrađen zbog nužnog usklađivanja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka s odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih (NN broj 83/23).