Komunalno gospodarstvo

Ponikve voda d.o.o.

0f10e524-d565-4f8d-b2f6-5d5ad1d9e9b3.jpg
Direktor: Ivica Plišić
Pomoćnik direktora: Neven Hržić
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: javna vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

2e8a7d0f-eac8-43ac-966a-cd8520461c2b.jpg
Direktor: Ivica Plišić
Pomoćnik direktora: Ivan Jurešić
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: prikupljanje i zbrinjavanje otpada

Ponikve usluga d.o.o.

633b1f88-a1b3-44b2-b69c-48464e188153.jpg
Direktor: Ivica Plišić
Pomoćnica direktora: Boranka Miler
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: zajedničke uslužne djelatnosti

Vecla d.o.o.

29c13029-4d4b-496d-bc4a-52fad14c5977.jpg
Direktor: Danko Milohnić 
Adresa: Lukobran 5, 51 500 KRK
Telefon: +385 (0)51 401 181
Fax: +385 (0)51 880 032
Gsm: +385 098 491 309
Internet adresa: www.vecla.hr
Radno vrijeme: radnim danima 07.00 - 15.00

Vecla: korisni dokumenti

1.   Cjenik nautičkih vezova za Luku Krk i Luku Dunat   preuzmi
         
2.   Zahtjev za korištenjem nautičkog veza   preuzmi
         
3.   Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama   preuzmi
         
4.   Opći uvjeti komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama   preuzmi
    Prilog I: Zone, period naplate i radno vrijeme parkirališta   preuzmi
    Prilog II: Cjenik komunalne usluge parkiranja   preuzmi
         
5.   Zahtjev za odobravanje besplatnog prvog sata parkiranja   preuzmi
         
6.   Odluka o visini naknade za parkiranje   preuzmi
         
7.   Cjenik usluga (zakup javnih površina i privremenih objekata)   preuzmi