Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

e-Savjetovanje: Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka

Objavljeno: 14. prosinca 2021. godine

Rok savjetovanja: od 14. prosinca 2021. - 14. siječnja 2022. godine

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte dokumenata za koje je savjetovanje u tijeku, možete uputiti putem obrasca dostupnog u prilogu ove obavijesti. Ispunjeni obrasci šalju se koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, isključivo e-poštom na: mladena.matejcic@grad-krk.hr.