Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

e-Savjetovanje: Nacrt Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka

Objavljeno: 03. 02. 2021. godine

Rok savjetovanja: 03. 02. - 04. 03. 2021. godine

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. Na taj se način javnost želi upoznati s predloženim nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ako je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Pretplati se na RSS - Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću