Ostale objave

Europski izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi

Na temelju članka 38. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/10, 23/13 i 143/13), ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi.

Europski izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Krka

Na osnovi članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/10, 23/13 i 143/13) Županijskom izborno povjerenstvo Primorsko-goranske županije donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Krka.

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i davanju dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka

Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 9/24) i članka 40. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 23. travnja 2024. godine, donijelo je ODLUKE o odabiru najpovoljnijih ponuda i davanju dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka.

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i davanju dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka

Na temelju članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 9/24) i članka 40. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 23. travnja 2024. godine, donijelo je ODLUKE o odabiru najpovoljnijih ponuda i davanju dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka.

Parlamentarni izbori: Privremeni rezultati za Grad Krk i VIII. izbornu jedinicu

Na parlamentarnim izborima održanim u srijedu, 17. travnja 2024. godine, prema privremenim rezultatima od 18. travnja u 14.30 sati, Krčani su većinu svojih glasova povjerili koaliciji IDS, PGS, Unija Kvarnera, ISU - PIP, Socijaldemokrati, Reformisti, Demokrati, Laburisti, njih 963 (29,45%), za kojom slijedi koalicija SDP, Centar, HSS, ‟DO i SIP”, Glas s 809 glasova (24,74%) te koalicija HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU sa 710 glasova ( 21,71%).

Parlamentarni izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi

Temeljem članka 71. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 104/15 i 98/19), ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je Rješenje o određivanju biračkih mjesta za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi.

Parlamentarni izbori: Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta

Temeljem članka 61. točke 2. i članka 68. točke 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine br. 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 98/2019.), Izborno povjerenstvo VIII. Izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta.

Parlamentarni izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Krka

Temeljem članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine br. 66/15 - pročišćeni tekst, 104/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-1397/2015, od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo VIII. Izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Krka.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 16/24), članka 14. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 9/24) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, od dana 11. ožujka 2024. godine, Gradonačelnik Grada Krka objavljuje Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka i Dopunu Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o pomorskom dobru i  morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 , 123/17, 98/19, i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst, 26/21 i 47/23) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine.