Donacije udrugama i političkim strankama

Financijska sredstva korisnicima donacija i sponzorstva Grad Krk realizira na sljedeće načine:
 
1. po Javnom pozivu za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u društvenim djelatnostima (programi kulture i tehničke kulture, sporta, poljoprivrede te programi socijalno-humanitarnih udruga) s time da prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji svojim sadržajem potiču:
 
  • afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije,
  • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva,
  • kreativno izražavanje mladih te uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad udruge,
  • ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području povijesnih i sociokulturnih tradicija,
  • afirmaciju identiteta i promidžbu Grada Krka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
 
2. prema pojedinačnim zahtjevima tijekom čitave godine kada se financijska sredstva dodjeljuju za projekte koji su procijenjeni kao važni za opće dobro društva.
 
Po Javnom pozivu za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u društvenim djelatnostima financiraju se udruge s područja Grada Krka, otoka Krka, odnosno Primorsko-goranske županije, kao i s  područja čitave Hrvatske kada među svojim članovima imaju stanovnike grada i otoka Krka.
 
Izvještaj o donacijama iz Proračuna Grada Krka od 01. 01. - 31. 12. 2023. preuzmi [.pdf]
Izvještaj o donacijama iz Proračuna Grada Krka od 01. 01. - 31. 12. 2022. preuzmi [.xls]
Izvještaj o donacijama iz Proračuna Grada Krka od 01. 01. - 31. 12. 2021.

preuzmi [.pdf]

preuzmi [.xls]

Izvještaj o donacijama iz Proračuna Grada Krka od 01. 01. - 31. 12. 2020. preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. - 31. 12. 2019.

preuzmi [.pdf]

preuzmi [.xls] 

Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. - 31. 12. 2018. preuzmi
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. - 31. 12. 2017. preuzmi
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. - 31. 12. 2016. preuzmi
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. - 31. 12. 2015. preuzmi
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. - 31. 12. 2014. preuzmi
Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. - 31. 12. 2013. preuzmi
Donacije udrugama i političkim strankama    od 01. 01. - 04. 06. 2013.    preuzmi