Mjesna samouprava

Mjesni odbori su oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od svakodnevnog utjecaja na život. Osnivaju se statutom jedinice lokalne samouprave. 
Na području Grada Krka djeluje sedam mjesnih odbora: MO Kornić, MO Krk Istok, MO Krk Zapad, MO Milohnići, MO Poljica, MO Skrbčići - Pinezići, i MO Vrh.
 
O tijelima programu rada i pravilima mjesnih odbora više doznajte u Statutu Grada Krka.
 
Izvješće o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka preuzmite: ovdje.
 

Adresar mjesnih odbora

 

Mjesni odbor Kornić

Sjedište: Kornić, Placa 32

 

Članovi:

Šimun Josipović (kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića), predsjednik

Alen Gržetić (kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića)

Manuela Margetinac (Kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića)

Siniša Patrk (kandidacijska lista grupe birača Siniše Patrka)

Emil Braut (kandidacijska lista grupe birača Siniše Patrka)

 

 

Mjesni odbor Krk Istok

Sjedište: Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2

 

Članovi:

Ivan Jurešić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a), predsjednik

Nada Lužina (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Dominik Kirasić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Jovana Čutul (kandidacijska lista grupe birača Jovane Čutul)

Željko Skomeršić (kandidacijska lista grupe birača Jovane Čutul)

 

 

Mjesni odbor Krk Zapad

Sjedište: Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2

 

Članovi:

Joško Marković (koalicijska lista PGS-a i SDP-a), predsjednik

Lucija Petrak (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Vedran Kirinčić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Martina Brusić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Borivoj Borjanić (kandidacijska lista grupe birača Borivoja Borjanića)

 

 

Mjesni odbor Milohnić

Sjedište: Malinska, Milohnići 62

 

Članovi:

Branislav Toljanić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a), predsjednik

Nikola Zec (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Mate Mršić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Vlatko Milohnić (kandidacijska lista grupe birača Vlatka Milohnića)

Alen Prendivoj (kandidacijska lista grupe birača Vlatka Milohnića)

 

 

Mjesni odbor Poljica

Sjedište: Malinska, Poljica 14

 

Članovi:

Branko Marjanović (kandidacijska lista grupe birača Branka Marjanovića), predsjednik

Anton Bajčić (kandidacijska lista grupe birača Branka Marjanovića)

Marin Bajčić (kandidacijska lista grupe birača Branka Marjanovića)

Ivan Pinezić (kandidacijska lista grupe birača Ivana Pinezića)

Danijel Brozić (kandidacijska lista grupe birača Ivana Pinezića)

 

 

Mjesni odbor Skrbčić-Pinezić

Sjedište: Krk, Pinezići, Centar 4a

 

Članovi:

Mladen Mrakovčić (kandidacijska lista grupe birača Mladena Mrakovčića)

Josip Depope (kandidacijska lista grupe birača Mladena Mrakovčića), predsjednik

Marino Kosić (kandidacijska lista grupe birača Mladena Mrakovčića)

Zoran Špoljarević (kandidacijska lista grupe birača Mladena Mrakovčića)

Branislav Mrakovčić (lista HDZ-a)

 

 

Mjesni odbor Vrh

Sjedište: Krk, Vrh, Staro selo 124

 

Članovi:

Danijel Pavlović (koalicijska lista PGS-a i SDP-a), predsjednik

Kristijan Kosić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Daniel Milohnić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Vitomir Jurešić (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)

Nikica Depikolozvane (koalicijska lista PGS-a i SDP-a)