Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Rezultati izbora

Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (Službene novine PGŽ, broj: 6/14), nakon što su u nedjelju, 12. lipnja 2022. godine provedeni izbori, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka objavilo je rezultate izbora za članove vijeća: Mjesnog odbora Krk - istok, Mjesnog odbora Krk - zapad, Mjesnog odbora Kornić, Mjesnog odbora Vrh, Mjesnog odbora Poljica, Mjesnog odbora Milohnići i Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići.

 

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krk - istok

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Krk - zapad

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Kornić

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Vrh

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Poljica

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Milohnići

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići