Plan nabave Grada Krka možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Planovi nabave te u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, a u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Grad Krk. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvještaj kako biste preuzeli traženi Plan nabave.

Plan nabave za 2024. godinu

 
   
Plan nabave za 2024. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2023. godinu

 
   
5. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2023. preuzmite ovdje
Odluku o donošenju Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2022. godinu

 
   
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2022. preuzmite ovdje
Odluku o donošenju Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2021. godinu

 
   
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2021. preuzmite     ovdje
   

Plan nabave za 2020. godinu

 
   
5. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2020. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2019. godinu

 
   
5. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite        ovdje
Plan nabave za 2019. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2018. godinu

 
   
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2018. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2018. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2018. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2018. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Registre ugovora te u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Grad Krk. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvješće kako biste preuzeli Registar ugovora.
 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 10. 04. 2024. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 09. 2023. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 03. 2023. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 09. 2022. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 18. 03. 2022. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 16. 09. 2021. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 03. 2021. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 04. 11. 2020. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 04. 05. 2020. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 05. 11. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 04. 09. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 13. 05. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 15. 01. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 28. 09. 2018. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 16. 05. 2018. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 29. 12. 2017. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 18. 10. 2017. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 21. 04. 2017. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 21. 10. 2016. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 04. 2016. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 23. 10. 2015. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 28. 04. 2015. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 03. 11. 2014. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 06. 05. 2014. preuzmite ovdje

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Krka preuzmite

ovdje
Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. 
 
Grad Krk kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja - gradonačelnik te s njim povezane osobe - u sukobu interesa.
 
Sukob interesa opisan je člancima 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) Grad Krk objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.
 

3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite        ovdje

  
Sve buduće izmjene i dopune Plana nabave Grad Krk objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka.

Sukladno članku 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Grad Krk objavljuje Plan nabave za 2016. godinu.
   

1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2016. preuzmite        ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2016. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2016. preuzmite ovdje

  
Sve buduće izmjene i dopune Plana nabave Grad Krk objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka.

Sukladno članku 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Grad Krk objavljuje Plan nabave za 2015. godinu.
  

1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2015. preuzmite        ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2015. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2015. preuzmite ovdje

  
Sve buduće izmjene i dopune Plana nabave Grad Krk objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka.

Obavijest o početku radova (Works contractnotice) za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u sklopu IPARD programa [Mjera 301] možete preuzeti ovdje. Krajnji rok za dostavu ponuda istječe 23. rujna 2013. godine.