Gradsko vijeće

 
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinica lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
 
 
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. Mandat gradskih vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine. Gradsko vijeće Grada Krka čini 13 vijećnika.
 
Članovi Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine:
 
Predsjednik:
 • Nikša Franov (PGS - SDP)

Kontakt: niksa.franov@grad-krk.hr

Potpredsjednici:

 • Josip Brusić (PGS - SDP)
 • Dinko Jakovljević (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)

Članovi:

 • Nikša Franov (PGS - SDP)
 • Franjo Volarić (PGS - SDP)
 • Barbara Toljanić (PGS - SDP)
 • Helga Bendiš-Žmirić (PGS - SDP)
 • Josip Brusić (PGS - SDP)
 • Vanda Dunato (PGS - SDP)
 • Milan Žužić (PGS - SDP)
 • Dinko Jakovljević (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)
 • Jovana Čutul (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)
 • Zoran Morožin (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)
 • Goran Marević (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Goran Marević)
 • Dalibor Pahlić (UK - AM)
 • Anto Čabraja (HDZ)