Najvažniji gradski akti

         
01.   Statut Grada Krka, od 14. 07. 2009.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 28. 09. 2009.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 27. 03. 2013.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 03. 07. 2014.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 30. 01. 2018.   preuzmi
    Izmjene Statuta Grada Krka, od 11. 03. 2020.   preuzmi
    Statut Grada Krka - Pročišćeni tekst (SN PGŽ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), od 16. 07. 2020.   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, od 11. 03. 2021.   preuzmi
         
02.   Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka, od 22. 05. 2023.   preuzmi
         
03.   Provedbeni program Grada Krka za mandatno razdoblje od 2021. do 2025.   preuzmi
    Prilog 1, Provedbenog programa Grada Krka za mandatno razdoblje od 2021. do 2025.   preuzmi
    Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Krka za mandatno razdoblje od 2021. do 2025.   preuzmi
         
04.   Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka   preuzmi
    Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Krka   preuzmi
         
05.   Plan gospodarenja otpadom u Gradu Krku   preuzmi
    Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka   preuzmi
    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u 2023.   preuzmi
    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u 2021.   preuzmi
    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u 2020.   preuzmi
         
06.   Strateški program održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka   preuzmi
         
07.   Uputstvo o uvjetima za davanje prethodne suglasnosti priključenja na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede   preuzmi
         
08.   Plan djelovanja civilne zaštite Grada Krka   preuzmi
    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za razdoblje 2021. - 2024.   preuzmi
    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje   preuzmi
    Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.   preuzmi
         
09.   Strategija razvoja pametnog Grada Krka za razdiblje od 2018. do 2022.   preuzmi
         
10.   Plan digitalne transformacije Grada Krka   preuzmi
         
11.   Strategija upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. do 2025.   preuzmi
    Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. do 2025.   preuzmi
         
12.   Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2024.   preuzmi
    Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2023.   preuzmi
    Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2022.   preuzmi
    Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2021.   preuzmi
    Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Krka za 2020.   preuzmi
         
13.   Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Krka   preuzmi
         
14.   Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka   preuzmi
         
15.   Program zaštite divljači Grada Krka za razdoblje od 01. travnja 2021. do 31. ožujka 2031.   preuzmi
         
16.   Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva   preuzmi
         
17.   Akcijski plan ravnopravnosti žena i muškaraca Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2024.   preuzmi
         
18.   Zajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (Joint SECAP)   preuzmi
    Odluka o o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (Joint SECAP)   preuzmi
         
19.   Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Grada Krka za 2023. godinu   preuzmi
         
20.   Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Krka za 2023. godinu s prilogom - Obrazac 1.   preuzmi