Gospodarstvo

O uspješno realiziranim inicijativama vezanim uz održivi razvoj i zaštitu okoliša, energetiku, poljoprivredu, turizam i poduzetništvo uvelike ovisi (samo)održivost, ali i prepoznatljivost, određenog područja što predstavlja preduvjet sigurne budućnosti. Grad Krk upravo je spomenute gospodarske grane prepoznao kao vrijedne ulaganja.

 

  I. Održivi razvoj i zaštita okoliša:      
         
1.  Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka preuzmi    
2. Deklaracija o gospodarenju otpadom preuzmi    
3. Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka preuzmi    
4. Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Krka preuzmi    
5. Plan gospodarenja otpadom u Gradu Krku 2017. - 2022. preuzmi    
  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u 2020. preuzmi    
6. Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka preuzmi    
7. Deklaracija o pametnim otocima preuzmi   prijevod
8. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka preuzmi    
         
  II. Energetika:      
         
1. Izjava o politici enegetske učinkovitosti i zaštiti okološa Grada Krka preuzmi    
2. Analiza troškova javne rasvjete Grada Krka 2014. preuzmi    
3. Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Krka, II. faza preuzmi    
         
  III. Poljoprivreda:      
         
1. Obavijest vezana uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske preuzmi    
2. Strateški program održivog razvoja poljoprivrede preuzmi    
3. Strateški program održivog razvoja poljoprivrede - sažetak preuzmi    
         
  IV. Poduzetništvo      
         
1. Ugovor o provođenju postupka Certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem preuzmi    
         
  V. Turizam      
         
1. Odluka o izradi Strategije turizma Grada Krka preuzmi    
2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Grada Krka preuzmi    
3. Strategija razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine preuzmi    
         
  VI. Civilna zaštita      
         
1.  Plan djelovanja civilne zaštite Grada Krka preuzmi