Kontakti

Ured Grada

 

Josipa Milohnić
- stručna suradnica za protokol i informiranje
 
Telefon: +385 (0)51 401 111
Fax: +385 (0)51 401 151
Fax: +385 (0)51 221 126
 

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove

 

Radmila Živanović - Čop
- voditeljica Imovinsko-pravne službe
 
Tel: +385 (0)51 401 119
Fax: +385 (0)51 401 159
 
 
Tamara Žic
- stručna suradnica za pravne poslove
 
 
Lea Volarić
- administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike
 
Telefon: +385 (0)51 401 129
 
 
Mladena Matejčić
- viša stručna referentica
 
Telefon: +385 (0)51 401 127
Fax: +385 (0)51 401 167
 
 
Aleksandra Jurić
- referentica općih poslova i arhivar
 
Telefon: +385 (0)51 401 125
Fax: +385 (0)51 401 165 

 

Odsjek za proračun i financije

 

Dinka Pejnović
- stručna suradnica za proračun i financije
- voditeljica Odsjeka
 
elefon: +385 (0)51 401 116
Fax: +385 (0)51 401 156
 
 
Mladen Pavačić
- stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo
 
Telefon: +385 (0)51 401 124
Fax: +385 (0)51 401 164
 
 
Danira Zec
- viša referentica za obračun plaća, financijsko i materijalno knjigovodstvo
 
Telefon: +385 (0)51 401 114
 
 
Meri Fičor
- viša referentica za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu
 
Telefon: +385 (0)51 401 136
E-mail: meri.ficor@grad-krk.hr
 
 
Servis e-Račun za Grad Krk
E-mail: eracun@grad-krk.hr

 

Odsjek za komunalno gospodarstvo

 

Đimi Skomeršić
- stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos
- voditelj Odsjeka
 
Telefon: +385 (0)51 401 115
Fax: +385 (0)51 401 155
 
 
Martina Lukarić
- viša stručna referentica za komunalnu naknadu i ovršni postupak
 
Telefon: +385 (0)51 401 121 
 
 
Sedina Hadžić
- viša komunalna referentica
 
Telefon: +385 (0)51 401 117
 
 
Darko Turčić
- komunalni redar
 
Telefon: +385 (0)51 401 122
 
 
Saša Stanković
- komunalni redar
 
Telefon: +385 (0)51 401 122
 
 
Vedran Hajdin
- prometni redar
 
Telefon: +385 (0)51 401 135
 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

Ines Galjanić
- stručna suradnica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
- voditeljica Odsjeka
 
Telefon: +385 (0)51 401 118
Fax: +385 (0)51 401 158 
 
 
Antonela Mahulja
- stručna suradnica za investicije i razvoj
 
Telefon: +385 (0)51 401 134
 

Odsjek za društvene djelatnosti

 

Andreana Gluvaković​
- stručna suradnica za društvene djelatnosti
 
Telefon: +385 (0)51 401 120
Fax: +385 (0)51 401 160
 

Odsjek za gospodarstvo

 

Igor Hrast
- stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj
 
Telefon: +385 (0)51 401 132