Zdravlje

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk

 

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Primorsko–goranska županija i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 3.582 km2, 14 gradova i 22 općine te 536 naselja u sastavu gradova i općina). Ovakav županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 9 Domova zdravlja (Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko). Dom zdravlja Primorsko-goranske županije danas zapošljava više od 830 djelatnika. Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz opću/obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada, zdravstvenu njegu u kući, sanitetski prijevoz i laboratorijsku dijagnostiku. Uz ove djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge u okviru sekundarne zdravstvene zaštite - RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, pulmologija, urologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, opća kirurgija, oralna kirurgija, dentalna protetika i ortodoncija. Osim navedenih Dom zdravlja ima hemodijalizu na Rabu i Malom Lošinju, stacionar s 14 kreveta također na Malom Lošinju, te pet mobilnih timova palijativne skrbi.

 

Kontakt:

 

Adresa: Vinogradska bb, 51500 Krk

Telefon : +385 (0)51 221 155

Fax: +385 (0)51 221 239

Internetska stranica: www.domzdravlja-pgz.hr

 


 

Gradsko-društvo Crvenog križa Krk

 

Kontakt:

 

Ravnateljica: Marija Jakominić

Predsjednik: Antun Lončar

Adresa: Dr. Dinka Vitezića 1, 51500 Krk

Telefon: +385 (0)51 221 094

Fax: +385 (0)51 222 123

E-mail: crveni.kriz.krk@gmail.com

Internetska stranica: www.hr-hr.facebook.com/crvenikriz.krk

 


 

Ljekarne

 

Ljekarna Jelka Janeš

Adresa: Vela Placa 3, 51500 Krk

Tel.:  +385 (0)51 221 133

 

Farmacia

Adresa: Sv. Petra bb, 51500 Krk

Tel.:  +385 (0)51 880 816

 


 

Domovi za starije osobe

 

Dom za starije osobe Mali Kartec

Adresa: Lina Bolmarčića 1, 51500 Krk

Tel. (tajništvo): +385 (0)51 221 321

Tel. (uprava): +385 (0)51 221 321

Fax: +385 (0)51 222 114

Email: tajnistvo@dom-malikartec.hr ili socijalni.radnik@dom-malikartec.hr

Internetska stranica: www.dom-malikartec.hr

 

Dom za starije i nemoćne osobe Kuća Sunca

Adresa: Ledine 27, 51517 Kornić

Tel.: +385 (0)91 253 7620 ili +385 (0)97 710 0500

Internetska stranica: https://dom-za-starije-i-nemocne-kuca-sunca.business.site/