Živjeti u Krku

Kalendar događanja

Obrazovanje

Kultura

Centar za kulturu Grada Krka

 

Zdravlje

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk

 

Sport i rekreacija

Popis sportskih udruga i klubova:

 

01. Atletski klub Krk

Slavka Nikolića 25b, 51500 Krk

Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivica Orlić

Kontakt: i.orlic@little-eagle.hr

 

02. Boćarski klub Brzac

Brzac 194, 51511 Malinska

Osoba ovlaštena za zastupanje: Branislav Toljanić

Kontakt: branislav.toljanic@gmail.com

Komunalne usluge