Važnije odluke i pravilnici

Odluka o komunalnom redu, od 11. 07. 2019. preuzmi
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, od 16. 04. 2019. preuzmi
Odluka o komunalnoj naknadi, od 19. 12. 2018. preuzmi
Odluka o komunalnom doprinosu, od 19. 12. 2018. preuzmi
Odluka o nerazvrstanim cestama donijeta, od 28. 07. 2011. preuzmi