Savjet mladih Grada Krka

I. Aktualni saziv:
 
1.
Luka Adžić Kapitanović - član
Josip Radošević - zamjenik člana
 
2.
Dario Arifović - član
Demir Ahmetović - zamjenik člana
 
3. 
Valerija Maraković - članica
Tijana Plentaj - zamjenica članice
 
4. 
Marta Matić - članica
Nikola Jurina - zamjenik članice
 
5. 
Adrian Morić - član
Antonio Brusić - zamjenik člana
 
6. 
Dino Dminić - član
Tomislav Jozić - zamjenik člana
 
7. 
Maria Elena Brusić - članica
Lea Markanjević - zamjenica članice
 
II. Predsjednik/ca i njegov/njezin/a zamjenik/ca:
 
Maria Elena Brusić - predsjednica
Adrian Morić - zamjenik predsjednice
 
Kontakt:
 
E-mail:
savjetmladihgradakrka@gmail.com
Facebook profil: ovdje
 
Dokumentacija: