Savjet mladih Grada Krka

 
I. Aktualni saziv:
 

1.

VALERIJA MARAKOVIĆ - članica

TIJANA PLENTAJ - zamjenica članice

 

2.

PETRA IVIĆ VRHOVAC - članica

DOMINIK BAJČIĆ - zamjenik članice

 

3.

LUCIJA KOSIĆ PALIĆ - članica

DARIO ARIFOVIĆ - zamjenik članice

 

4.

LEON PRENDIVOJ - član

JOSIP BAJČIĆ - zamjenik člana

 

5.

MIHAEL RADIĆ - član

DENIS HUSELJAKOVIĆ - zamjenik člana

 

6.

NADJA NEKIĆ - članica

JOŠKO MARKOVIĆ - zamjenik članice

 

7.

MATEO ŽUŽIĆ - član

BOŽIDAR ŽUŽIĆ - zamjenik člana.

 

II. Predsjednik i njegova zamjenica:

 

LEON PRENDIVOJ - predsjednik

NADJA NEKIĆ - zamjenica predsjednika

 
 
Dokumentacija: