Projekti i inicijative

Kako bi svojim stanovnicima omogućio što viši standard i ugodnije i kvalitetnije življenje Grad Krk realizirao je ili krenuo s provedbom sljedećih projekata i inicijativa.