Darijo Vasilić

 
Darijo Vasilić, gradonačelnik
Telefon: +385 (0)51 401 112
Fax: +385 (0)51 401 152
 
Prijem građana kod gradonačelnika: svakim danom od 09.00 do 11.00, te od 14.00 do 16.00 sati, u skladu s prethodnom najavom.
 
Krčki gradonačelnik Darijo Vasilić dužnost gradonačelnika u kontinuitetu obnaša već osam mandata, a u 4. sazivu Hrvatskog sabora obnašao je i zastupničku dužnost. U nacionalnoj turističkoj akciji 2004. godine proglašen je najboljim gradonačelnikom.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada Krka. Na lokalnim izborima održanim u svibnju 2009. godine gradonačelnik je po prvi put izabran neposredno. U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada gradonačelnik ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Vijeća ako ocijeni da je njime povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Vijeća da otkloni uočene nedostatke.