Energetska obnova administrativne zgrade Grada Krka na adresi Lukobran 5 u gradu Krku

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancirat će energetsku obnovu administrativne zgrade na adresi Lukobran 5 u gradu Krku, a koja je prijavljena na Natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Prema potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove administrativne zgrade grada Krka iznose 1.858.536,43 kn od čega je 447.494,55 kn bespovratnih. Osim spomenutog ugovora bespovratna sredstva su za predmetnu investiciju odobrena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, i to u iznosu od 705.520,94  kn. Ugovor o radovima zaključen je dana 18. ožujka 2021. godine sa Zajednicom ponuditelja Ri-Ma Aedificiolum d.o.o.Klana i Kalun gradnja d.o.o.Klana na iznos od 932.903,13 kuna s PDV-om. Rok za izvođenje radova je tri mjeseca.

Admistrativna zgrada smještena na adresi Lukobran 5 u gradu Krku, izgrađen je 1968. godine. Objekt je neadekvatnih konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Rekonstrukcijom objekta te ugradnjom visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja za potrebe korisnika pridonijet će se smanjenju godišnje potrošnje primarne energije u objektu, poboljšanju uvjeta rada korisnika te smanjenju troškova poslovanja. Planiraju se provesti mjere povećanja energetske učinkovitosti postavljanjem toplinske izolacije na vanjske zidove, kose krovove te zamjenom postojeće stolarije novom, čime će se postići značajne uštede u potrošnji energije Qh,nd 31.889,44 kWh/a (71,97 %). Trenutni energetski razred administrativne zgrade na adresi Lukobran 5, Krk je C, dok bi po završenim radovima na energetskoj obnovi isti trebao biti A.

 

Vrijednost projekta: 1.650.049,75 kn

Potpora Ministarstva graditeljstva: 447.494,55 kn (27%)

Potpora MRRFEU: 705.520,00 kn (43%)

Ukupno sufinanciranje: 70%

 

 


 
Dovršen projekt Energetske obnove administrativne zgrade Grada Krka locirane na adresi Lukobran 5 u gradu Krku