Radna tijela

Radna tijela (komisije i stalni odbori) Gradskog vijeća su:

 

 

01. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Franjo Volarić
Danijel Brozić
Berislav Manestar
     
02.  Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša   Nikša Franov
Siniša Patrk
Anto Čabraja
     
03. Odbora za proračun i financije Ivan Jurešić
Damir Kremenić
David Mrakovčić
     
04. Odbora za statutarno-pravna pitanja Arijana Staničić
Darko Fanuko
Nives Karavaić
     
05. Odbora za poduzetništvo i obrtništvo Dean Kinkela
Ivan Mršić
Tomislav Cimerman
     
06. Odbora za komunalno gospodarstvo Danijel Pavlović
Katharina Žic
Goran Marević
     
07. Odbora za turizam Anton Žužić
Ines Balorda
Goran Stanić
     
08. Odbora za poljoprivredu Vilim Papa
Darinka Brusić
Vlatko Milohnić
     
09. Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Tomislav Stašić
Damir Balenović
Ivica Brusić
     
10. Odbora za razvoj mjesne samouprave David Mrakovčić
Danijel Milohnić
Grgo Čabraja
     
11. Odbora za društvene djelatnosti Serđo Samblić
Marinko Pavlić
Miranda Šebelja
Ružica Maraković
Jovana Čutul
     
12. Odbora za ravnopravnost spolova Ivana Purić
Tina Karabaić Mrakovčić
Dajana Baković
Vesna Pajalić
Nada Lužina

Radna tijela (komisije i stalni odbori) osnovani su Poslovnikom Gradskog vijeća [.pdf].