Prostorni planovi 2023.

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u Gradu Krku preuzmi
1. Odredbe za provođenje preuzmi
2. Detaljna namjena površina preuzmi
3. Prometna mreža preuzmi
4. Vodnogospodarski sustav preuzmi
5. Elektroopskrbna mreža preuzmi
6. Telekomunikacijska mreža preuzmi
7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina preuzmi
8. Uvjeti gradnje preuzmi
9. Posebne mjere zaštite preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku preuzmi
1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku preuzmi
2. Obrazloženje preuzmi
3. Sažetak za javnost preuzmi
   
Obavijest za javnost o pokretanju postupka izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku preuzmi
Obavijest za javnost o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku preuzmi

Prostorni planovi 2022.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku  preuzmi
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku preuzmi