Prostorni planovi 2021.

Provedba projekata na području Grada Krka u razdoblju od 2016. - 2020. godine (slideshow video) pogledaj
Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2016. - 2020. godine preuzmi

Prostorni planovi 2020.

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/15 i 18/19) preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 30/13, 40/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 11/17, 12/17 - pročišćeni tekst, 26/18, 45/18 - pročišćeni tekst i 18/19) preuzmi