Prostorni planovi 2023.

Obavijest za javnost o pokretanju postupka izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku preuzmi
Obavijest za javnost o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku preuzmi