Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. 
 
Grad Krk kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja - gradonačelnik te s njim povezane osobe - u sukobu interesa.
 
Sukob interesa opisan je člancima 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).