Plan nabave Grada Krka za 2017.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) Grad Krk objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.
 

3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite        ovdje

  
Sve buduće izmjene i dopune Plana nabave Grad Krk objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka.