97. Kolegij: Nastavlja se projekt uređenja šetnice i ugostiteljskih terasa podno gradskih bedema; zvonik Krčke katedrale uskoro dobiva novi fasadni sat

U Malenoj gradskoj vijećnici, 06. studenog 2023. godine, održan je 97. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda tvrtke Presjek d.o.o. iz Umaga, u iznosu od 1.000,00 eura bez PDV-a, za izradu projekta konstrukcijske skele za pridržavanje postojećeg fasadnog zida, a vezanog uz rekonstrukciju građevine na Trgu Kamplin u gradu Krku i njezinu prenamjenu u Multimedijalni kulturni centar Krk. Ponuda se odnosi na izradu dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koja ne uključuje izvedbene nacrte. Tvrtki GP Krk d.d. iz Krka dana je suglasnost za privremenim korištenje dijela javne gradske površine na Trgu Kamplin zbog potrebe za dodatnim skladišnim prostorom građevinskog materijala uslijed rekonstrukcije i prenamjene tamošnje, prethodno spomenute, građevine. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 2.047,00 eura, za osvjetljavanje dječjeg igrališta smještenog uz stambeni kompleks u dijelu Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku. Također, razmotreno je idejno rješenje uređenja šetnice i terase ugostiteljskog objekta Aquarium smještene uz gradske bedeme, u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku. Projektom, kojeg potpisuje Studio SML iz Krka i za koji se uskoro očekuje očitovanje Konzervatorskog odjela u Rijeci, predviđeno je: popločenje pješačke površine i povezivanje s prethodno uređenom popločenom površinom, zeleni pojas kao barijera prema prometnici, uređenje poteza uz zidine popločenjem i rasvjetom, popločenje platoa ugostiteljske terase i njezino uređenje natkrivanjem i zelenilom, izgradnja montažnog otvorenog šanka, uspostava info-punkta sa signalizacijom i prostorom za sjedenje te izmještanje instalacijskih ormarića. S namjerom da se isplaniraju ugostiteljske terase i šetnica uokolo gradskih bedema u cjelini, prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Emil Jurcan d.o.o. iz Pule, s pribrojenim PDV-om vrijedna 9.000,00 eura.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Udruzi Rukotvorine Krk dodijeljena je potpora vrijedna 400,00 eura za realizaciju prigodne božićne izložbe koja će se pod nazivom Svjetlo u tami, od 08. prosinca 2023. do 22. siječnja 2024. godine, odvijati u Galeriji Decumanus, i koju će pratiti serija prigodnih kreativnih radionica. Karate klubu Krk Croatia pritom je odobreno 300,00 eura za realizaciju projekta Priprema - pozor - sad koji se, podrazumijevajući sintezu sportskih, edukativnih i kulturnih aktivnosti, odvijao između 24. i 28. srpnja ove godine. Temeljem prijedloga Autorske naklade Damir Škarpa iz Zagreba, odobrena je nabava 15 primjeraka (drugog izdanja) Leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša na čijim su stranicama zastupljene brojne sportašice i sportaši s područja Primorsko-goranske županije i otoka Krka, a čija pojedinačna cijena s obračunatim popustom iznosi 27,20 eura. U nastavku, podržana je inicijativa Udruge Kreativni Krk da se uredi stepenište koje vodi do prostorija koje članovi tog udruženja koriste kao svoje sjedište i gdje provode glazbene radionice te je za pripadajuće radove najavljeno provođenje postupka nabave. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 12.400,00 eura. Pored toga, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, za sanaciju dijela crkve sv. Petra u naselju Brzac osigurana je potpora vrijedna 1.500,00 eura.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Uredske radionice Lebarović iz Zagreba, u iznosu od 4.760,00 eura bez PDV-a, za izradu novog fasadnog sata na zvoniku Krčke katedrale. Ponudom je uključena: izrada upravljačkog ormarića sata s kvarcnim matičnim satom, punjačem akumulatora, akumulatorom i spojnim stezaljkama, izrada mehanizma za pogon kazaljki, izrada novih kazaljki identičnih originalu te montaža i puštanje sata u pogon. Sat će pokretati elektronički mehanizam upravljan satelitskim sustavom koji će mu omogućiti apsolutnu točnost i automatsku promjenu vremena. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, usvojena je ponuda  Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 1.092,70 eura bez PDV-a, za sanaciju prilaznog makadamskog puta u naselju Salatići.

Tijekom rješavanja tema Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije građevine na Trgu Kamplin u gradu Krku i njezine prenamjene u Multimedijalni kulturni centar Krk, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ona tvrtke Ured arhitekture d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 23.000,00 eura. Nadalje, usvojen je prijedlog da se pokrene postupak kupnje k.č. 2294/1, k.o. Krk grad (z.č. 665/1, k.o. Krk), površine od 6.916 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište locirano u zoni javne i društvene namjene (trenutno predviđene za izgradnju doma za starije osobe) na predjelu Sv. Lucija u gradu Krku. Na inicijativu M. Ž. iz Krka, najavljeno je pokretanje postupka prodaje k.č. 2162/1, k.o. Krk grad (z.č. 1084/3, k.o. Krk), površine od 207 m2, a kao prvi korak, bit će zatražena procjena predmetne nekretnine. Na zahtjev M. M. iz Kornića, pokrenut će se i postupak prodaje k.č. 735/91, k.o. Kornić. Pored toga, sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prihvaćen je zahtjev Lj. M. iz Krka za priznavanje ulaganja u poslovni prostor smješten u Ul. Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku, i to uz prethodnu provjeru izvršenih radova. Naposljetku, kao i prijašnjih godina, usvojena je inicijativa zakupnika javnih površina na području grada Krka za nastavkom obavljanja djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, točnije od 01. prosinca 2023. do 15. siječnja 2024. godine.

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, istaknuto je kako se trenutno radi na pripremi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, kao i na dvama dokumentima vezanim uz sustav civilne zaštite: Analizi sustava civilne zaštite na području Grada Krka u 2023. godini i Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Predstavljena je, potom, Odluka o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini Hrvatske vatrogasne zajednice, a kojom su, kao pomoć zbog općeg rasta cijena te usklađivanja poslovanja s Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka predviđena maksimalna financijska sredstva u iznosu od 42.988,92 eura, a koja se mogu zatražiti najkasnije do 01. prosinca ove godine. Naposljetku, povodom adventa te božićnih i novogodišnjih blagdana, sajamski dani na području Grada Krka bit će, posebnom odlukom, proglašeni za period od 01. prosinca 2023. do 06. siječnja 2024. godine.