96. Kolegij: Za jednokratne potpore osnovnoškolcima i srednjoškolcima utrošeno 49.575,00 eura; gradske stipendije zaslužilo 88 učenika i studenata

U Malenoj gradskoj vijećnici, 30. listopada 2023. godine, održan je 96. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Natalija Rakić, stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom Natječaju i nakon analize prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2023./2024. školskoj, tj. akademskoj godini. Natječajnim kriterijima tako je udovoljilo 88 zaprimljenih zahtjeva (od ukupno 92), što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvarilo 36 učenika, od čega 30 temeljem školskog uspjeha i šestero temeljem kriterija definiranih ovogodišnjom Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, te 52 studenta, od čega 46 temeljem školskog ili akademskog uspjeha i šestero temeljem kriterija za deficitarna zanimanja. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 90,00 eura primati između 01. listopada 2023. i 30. lipnja 2024., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 120,00 eura dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2023. i 31. srpnja 2024. godine. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, zaključeno je kako će se stručna ekskurzija ili posjet članova Istraživačke grupe Svjetskoj izložbi minerala i fosila koja se priređuje u njemačkom gradu Münchenu, pomoći iznosom od 900,00 eura, i to za potrebe najma kombi vozila na relaciji Krk - Zagreb - Krk. Prihvaćena je i ponuda vrijedna 2.400,00 eura za nastup grupe L'Amour u programu Novogodišnja zdravica krčkog gradonačelnika koji se svake godine, na Veloj placi, odvija 31. prosinca, točno u podne, a kojoj prethodi, odnosno nakon koje slijedi prigodan zabavno-glazbeni program. Temeljem predstavljenog izvješća o realizaciji programa sufinanciranja udžbenika, radnih bilježnica, bilježnica i drugih obrazovnih materijala, zaprimljen je, a ujedno i realiziran, ukupno 661 zahtjev, od čega 507 čine zahtjevi polaznika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (tj. Matične škole Krk i Područne škole Vrh) te 154 zahtjevi polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, odnosno zahtjevi učenika koji srednje škole pohađaju izvan otoka Krka. Za tu je namjenu iz gradskog Proračuna izdvojeno ukupno 49.575,00 eura, tj. 38.025,00 eura za sufinanciranje bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te 11.550,00 eura za sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole. Ovim programom prošle je godine bilo obuhvaćeno 688 školaraca, dok je ukupan iznos subvencije iznosio 45.656,65 eura, uz napomenu kako je prošlogodišnja potpora po učeniku iznosila 500,00 kuna (tj. 66,36 eura), dok ove iznosi 75,00 eura. Pored toga, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Lola Dream iz Krka, vrijedna 2.200,00 eura, za uređenje interijera upravne zgrade Grada Krka povodom nadolazećeg adventa.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Turističke zajednice Grada Krka da Grad Krk preuzme trošak potrošnje vode iz javnih tuševa na plažama Portapisana i Dunat, kako za ovu, tako i za naredne godine. Ovogodišnje potraživanje za obje spomenute plaže, u razdoblju od siječnja do rujna, iznosi 1.826,64 eura. Prihvaćena je i zamolba Jedriličarskog kluba Plav iz Krka za sanaciju krova, oluka i prozora na zgradi njihovog sjedišta smještenoj na adresi Senjska ulica 2 u gradu Krku, s time da je Odsjek, pritom, zadužen da naruči izradu troškovnika svih potrebnih radova. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, najprije je usvojena ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s pribrojenim PDV-om vrijedna 3.950,00 eura, za čišćenje zdenca u Ul. Na zdenac u naselju Kornić, a zatim i odobreni radovi na uređenju makadamskog puta između naselja Lakmartin i Krk. No, vezano uz potonje, zaključeno je kako će se za pokriće troškova koji će proizaći iz tih radova iznaći zakonski prihvatljiv modalitet.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je i na znanje primljena Analiza mogućnosti izgradnje nadstrešnice na postojećem boćalištu u naselju Brzac (na k.č. 1825/1, k.o. Linardići), tako da je s ciljem rasprave o mogućim rješenjima iniciran sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Milohnići i Boćarskog kluba Brzac. Nadalje, usvojena je ponuda tvrtke Determ d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 990,00 eura, za jednogodišnje korištenje aplikacije za praćenje online medija - Pro plan. Prihvaćen je i prijedlog suradnje s Poljoprivrednom zadrugom Otok Krk u 2024. godini na realizaciji programa subvencioniranja klanja ovaca/koza i prikupljanja ovčje vune namijenjenih poljoprivrednicima s područja Grada Krka. Za preuzetu vunu tako je utvrđena otkupna cijena u iznosu od 0,66 eura/kg, dok je po zaklanoj ovci/kozi određena subvencija u iznosu od 8,00 eura. Riječ je o naknadama koje Grad Krk pojedinom korisniku ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu isplaćuje posredstvom Poljoprivredne zadruge Otok Krk, a prema s dostavljenom izvještaju. U narednoj godini za te će programe bili planiran ukupni budžet od 5.312,00 eura (3.200,00 eura za subvencioniranje klanja ovaca/koza, 1.050,00 eura za subvencioniranje prikupljanja vune i 1.062,00 eura za pripadajuće administrativne poslove).

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, usvojen je prijedlog sufinanciranja Programa udruživanja novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima i drugim strateškim partnerima od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2024. godini, a temeljem kojeg će se za promociju destinacije u Proračunu planirati iznos od 14.492,94 eura. Naposljetku, s obzirom na Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, najavljen je postupak usklađivanja Statuta Grada Krka i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka s njegovim odredbama.