101. Kolegij: Kreću radovi na uređenju dijela šetališta Dražica - od Punta di Galetto do Hotela Bor

U Malenoj gradskoj vijećnici, 04. prosinca 2023. godine, održan je 101. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik, i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Luka iz Kornića, u iznosu od 3.960,00 eura bez PDV-a, za sanaciju nogostupa na relaciji od naselja Kornić do raskrižja na predjelu Dunat. Ova investicija koja će se realizirati u narednoj proračunskoj godini podrazumijeva: uklanjanje oštećenog betona (60 m2) sa zbrinjavanjem građevinskog materijala, šalovanje i betoniranje novih ploča (60 m2).

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu tvrtke ARVALIS j.d.o.o. iz Zagreba, prihvaćena je ponuda za otkup časopisa Krčki val u 2024. godini, a koja podrazumijeva mjesečni trošak od 265,45 eura čime se osigurava 80 primjeraka tog popularnog otočnog mjesečnika. Na zahtjev Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka, prihvaćena je i ponuda tvrtke Pinel d.o.o. iz Krka, vrijedna 419,88 eura, za nabavu/izradu prigodnih majica.

Tijekom razmatranja tema Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela šetališta Dražica u gradu Krku (na potezu od Punta di Galetto do Hotela Bor), pored dvije zaprimljene ponude, kao povoljnija prihvaćena je ona Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, s pribrojenim PDV-om vrijedna 64.762,00 eura. Po provedenom postupku jednostavne nabave s ciljem dobave (20.000 litara) lož ulja za potrebe upravne zgrade Grada Krka u 2024. godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke INA - Industrija nafte d.d. iz Zagreba, s pribrojenim PDV-om vrijedna 20.200,00 eura. Također, po provedenom postupku jednostavne nabave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2024. godini, pored tri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Jami oprema d.o.o. iz Rijeke, s pribrojenim PDV-om vrijedna 12.340,00 eura. U nastavku, po zaključenom postupku jednostavne nabave za izradu koncepata posebnih uvjeta priključenja građevina na javnu prometnu površinu te izradu koncepata potvrda glavnih projekata u 2024. godini, pored dvije pristigle ponude, s obzirom na vrijednosti iz pripadajućih cjenika, kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke HERO-ing d.o.o. iz Baške. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršavanjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka u 2024. godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke. Po provedenom postupku jednostavne nabave tehničkih i poslovnih usluga u 2024. godini, iznova kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hera iz Rijeke. Uz to, po izvršenom postupku jednostavne nabave za provođenje stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2024. godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske. Naposljetku, donesene su dvije odluke o početku postupka jednostavne nabave, i to za: ustupanje radova na sanaciji dijela pješačke staze i zaštitne ograde na plaži ispod Hotela Koralj u gradu Krku te ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Milohnići.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.995,00 eura, za strojno krčenje poljoprivrednih putova na području obuhvata Mjesnog odbora. Usvojena je ponuda tvrtke Chelichana d.o.o. iz Karlovca, s pribrojenim PDV-om vrijedna 2.141,06 eura, za nabavu i zamjenu dotrajale opreme na Vježbalištu Dražica u gradu Krku. Prihvaćena je i ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 2.438,00 eura bez PDV-a, za sanaciju dijela krova na zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda tvrtke Nano-plan d.o.o., vrijedna 6.590,00 eura bez PDV-a, za izradu idejnog rješenja uređenja plaže sa šetnicom u uvali Redagara u gradu Krku. Nadalje, prihvaćene su dvije ponude tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke: prva, u iznosu od 6.630,00 eura bez PDV-a, za izradu idejnog projekta rekonstrukcije dijela Plavničke ulice u gradu Krku, u obuhvatu od kružnog toka, duž prometnicu planske oznake SU7, do k.č. 3704/2, k.o. Krk grad - izgradnja nogostupa, i, druga, u iznosu od 6.630,00 eura bez PDV-a, za izradu idejnog projekta gradnje dijela prometnice planske oznake SU4 u naselju Kornić - od križanja sabirnih ulica (na dijelu k.č. 1552/5, k.o. Kornić) u pravcu juga, u dužini od 420 m. Na kraju, Agenciji za obalni i linijski promet dana je suglasnost na Red plovidbe trajektne linije broj 332 Valbiska - Merag (i obratno) za 2024. godinu.