Projekti

Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka [SDMGK]

Širokopojasne mreže mogu značajno pridonijeti gospodarskom i socijalnom razvoju regije. U konkurentnom okruženju telekomunikacijskog sektora ulaganja u optičke mreže, koje predstavljaju tehnologiju budućnosti, bit će realizirana samo ako se pokaže da se tim poslovnim projektom mogu ostvariti pozitivni rezultati. Međutim, davatelji tradicionalnih telekomunikacijskih usluga i ostali privatni investitori u svoje kalkulacije o isplativosti projekta neće uključiti vanjske učinke na gospodarski razvoj regije. Lokalne zajednice mogu u svojim kalkulacijama uzeti u obzir duža razdoblja povrata investicije i pozitivne vanjske učinke. U tom smislu se nova komunikacijska infrastruktura može tretirati kao i ostali komunalni objekti.   

Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskih bedema grada Krka

Projekt Rekonstrukcije (prezentacije i konstruktivne sanacije) istočnog poteza gradskih bedema grada Krka prijavljen je u rujnu 2016. godine za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva kulture na temelju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Rekonstrukcija i dogradnja luke Dunat

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Dunat u postojećem stanju nije dovoljno zaštićena od valova te ju je zbog potpune zaštite plovila bilo potrebno više zatvoriti. Projektom rekonstrukcije tako je predviđena dogradnja jugozapadnog gata koji time postaje primarni lukobran. 

E-mobilnost: Auti i punionice

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu. Projekt elektropunionica u gradu Krku - nabava instalacija i puštanje u pogon punionice za električna vozila snage 22kW uz prateće građevinske i elektromontažne radove.

Uređenje starogradske jezgre grada Krka

Grad Krk angažirao je tim stručnjaka koji je definirao projekt uređenja stare gradske jezgre i postavio novi standard po pitanju urbane opreme svih ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u staroj gradskoj jezgri u koji su bili uključeni Lucija Štefančić, Ema Aničić i Igor Hrast.

Uređenje Velike vijećnice Grada Krka (Kino Krk)

Na temelju Ugovora o realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, uređenja i opremanja objekata s društvenim sadržajima - Velika vijećnica Grada Krka (Kino Krk) sklopljenim s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 3.000.000,00 kn iz sredstava poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.

Uređenje Multimedijalnog kulturnog centra Krk

Prenamjena postojeće građevine u multimedijalni kulturni centar teži prilagodbi zatečenih prostora kulturnoj funkciji uz minimalne promijene te što boljem uklapanju u vrlo vrijedan zatečeni okoliš.

Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav

Unutar obalnog pojasa namijenjenog rekreacijskim aktivnostima - Zoni sportsko-rekreacijske namjene, planira se izgradnja jedriličarskog centra čija okosnica će biti zgrada jedriličarskog kluba.

Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost

Projekt Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost, s akronimom Lokna, zajednički provode Grad Krk, Javna ustanova Priroda, Krajinski park Ljubljansko barje i Geodetski institut Slovenije. 

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka (IPARD Mjera 301)

Dokumentaciju vezanu uz tijek projekta Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka (IPARD Mjera 301) možete preuzeti u nastavku.
 

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4