Prostorni planovi 2019.

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
   
Odluka  o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u Gradu Krku preuzmi