Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija

Temeljem članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija održanog 15. travnja 2019. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2019./2020.

Drugi Natječaj Grada Krka za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk, na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15) objavljuje drugi Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krkuna koji se može aplicirati najkasnije do 16. travnja 2019. godine.

Natječaj Grada Krka za davanje u zakup javnih površina

Grad Krk, na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 18/10, 10/12, 29/15) objavljuje (prvi) Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku, na koji se može aplicirati najkasnije do 28. ožujka 2019. godine.

Predložite najbolje sportaše i sportske ekipe u 2018. godini!

Temeljem Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka, Općina Punat objavljuje Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka u 2018. godini.

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2019. godini

I. U Proračunu Grada Krka za 2019. godinu, planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija te (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk, a koja se provode tijekom 2019. godine.

Rezultati Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2019. godini

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 11. veljače 2018. godine, nakon sveobuhvatnog obrazloženja stručne suradnice za društvene djelatnosti Marinke Margan, usvojen je prijedlog Plana raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja: viši referent za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg referenta za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za proračun i financije (1 izvršitelj/ica), na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja: administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme administrativnog referenta za upisnik predmeta i očevidnike u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (1 izvršitelj/ica), na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja