Natječaji

Obavijest o izboru kandidata: domar

Na radno mjesto namještenika - domara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, temeljem Javnog natječaja za prijam na radno mjesto na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 119/22 dana 24. listopada 2022. godine, izabran je kandidat GORDAN FETT.

Obavijest o izboru kandidata: spremačica

Na radno mjesto namještenika/ce - spremačice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, temeljem Javnog natječaja za prijam na radno mjesto na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 119/22 dana 24. listopada 2022. godine, izabrana je kandidatkinja DESANKA KATINIĆ.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21, 114/22) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/22), Gradonačelnik Grada Krka, objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): Spremačica

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam na radno mjesto namještenika/ce - SPREMAČICE u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): Domar

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam na radno mjesto namještenika/ce - DOMARA u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Javni poziv za kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Krka

Na temelju Zaključka Kolegija gradonačelnika Grada Krka o prodaji službenog vozila u vlasništvu Grada Krka (klasa: 406-08/22-01/05, ur. broj: 2170-09-02/1-22-2, od 07. studenog 2022. godine) objavljuje se Javni poziv za  kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Krka.

Grad Krk: Natječaj za prijem na radno mjesto namještenika/ce (s priloženim uputama i obavijestima kandidatima)

Na temelju članaka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje Javni natječaj za prijam na radno mjesto namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.