Natječaji

Grad Krk: Natječaj za zakup zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/21), objavljuje Natječaj za zakup zemljišta.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua: Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto vježbenik/ica radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua: Viši stručni suradnik za materijalno i financijsko knjigovodstvo

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto vježbenik/ica radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika  za financijsko i materijalno knjigovodstvo u Odsjeku za proračun i financije (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Grad Krk: Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog 28. ožujka 2022. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023.

Grad Krk: Natječaj za prijem u službu (s priloženim uputama i obavijestima)

Na temelju članka 17., članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18  i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za sljedeća radna mjesta.

Grad Krk: Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti

Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 37/15, 3/22), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.