Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): (1) viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu i (2) referent - komunalni i pomorski redar

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu u Odsjeku za gospodarstvo (1 izvršitelj/ica) i radno mjesto referenta - komunalnog i pomorskog redara 3 u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjeku za redarstvo, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu  projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu (1 izvršitelj/ica) u Odsjeku za gospodarstvo i radno mjesto referenta - komunalnog i pomorskog redara 3 (1 izvršitelj/ica) u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjeku za redarstvo, objavljenog u Narodnim novinama, broj 27/24 i mrežnoj stranici Grada Krka od 06. ožujka 2024. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. 

Pisano testiranje će se održati u četvrtak, 28. ožujka 2024. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi u Krku, Trg bana J. Jelačića 2, Mala vijećnica.

Intervju će se održati istog dana  na istoj adresi (mjestu).

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50 posto od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu bit će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva na dan testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, biti će zatraženo od kandidata predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.