Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) i članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekate javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2024. godini.

Na temelju objavljenog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu, od 27. rujna 2023. godine, i provedenog postupka Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka, odobrava se dodjela financijskih sredstava za provedbu programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu, kako slijedi: (1) Dječjoj plesnoj skupini Povero Keko za program Upoznajmo folklor i običaje Grada i otoka Krka te Hrvatskog primorja - redovna djelatnost (550,00 eura) i projekt Posjet otočnim KUD-ovima i upoznavanje plesova otoka Krka (800,00 eura); (2) Folklornom društvu Poljica za program Očuvanje i njegovanje kulturne baštine - redovna djelatnost (1.760,00 eura) te projekte Obilježavanje 60 godina Folklornog društva Poljica - smotra i izložba (1.000,00 eura), Sudjelovanje na smotrama i manifestacijama (1.300,00 eura) i Očuvanje i izrada narodnih nošnji i sopela (500,00 eura); (3) Gradskoj glazbi Krk za program Njegovanje glazbene baštine grada Krka i izobrazba građana za sviranje u limenoj glazbi - redovna djelatnost (10.000,00 eura) i projekt Koncertni program uz izložbu Plovili smo; plovimo i ploviti se mora, Kotor, Crna Gora (1.500,00 eura); (4) Katedri Čakavskog sabora Kornić za program Tradicijska kultura Kornića (2.610,00 eura); (5) Udruzi Knezovi Krčki Frankopani za program Redovna djelatnost (2.600,00 eura); (6) Udruzi Kreativni Krk za programe Godišnji kulturni program za poboljšanje kvalitete života u gradu Krku - redovna djelatnost (15.084,00 eura) i Kreativne radionice Kreativnog Krka (2.000,00 eura) te projekte Program Kina Krk u 2024. godini (11.147,00 eura), Festival Tramonto (6.000,00 eura) i Festival Prvomajski inkubator (3.950,00 eura); (7) Kulturno-umjetničkom društvu Vrh za programe Redovna djelatnost (900,00 eura) i Vrški tanac i kanat po staro - odlazak djece na izlet (2.000,00 eura) te projekt Obnova i nabava nošnji (500,00 eura); (8) Kulturnom društvu Kornić za programe Redovna djelatnost (598,00 eura) i Promicanje kulture (2.400,00 eura) te projekt Nabava novih nošnji (500,00 eura); (9) Mažoretkinjama otoka Krka za program I ja to mogu - oprema za redovnu djelatnost (2.500,00 eura); (10) Dječjem pjevačkom zboru Mići Boduli za programe Redovna djelatnost (1.200,00 eura), Dječji pjevački zbor Mići Boduli (7.000,00 eura) i Ženska klapa Kuš (2.000,00 eura); (11) Multimedijalnoj udruzi Krčka beseda za program Utoplimo krčku zimu (1.000,00 eura); (12) Povijesnom društvu otoka Krka za programe Promicanje povijesne baštine otoka Krka (850,00 eura) i Redovna djelatnost (548,00 eura); (13) Udruzi Muzika u koracima - MooK za program Redovna djelatnost (1.850,00 eura); (14) Udruzi sopaca otoka Krka za programe Redovna djelatnost (648,00 eura) i Očuvanje i promicanje glazbene baštine otoka Krka (5.900,00 eura); (15) Ženskoj klapi Vejanke za projekt Domaći kanat va belon svitu (1.500,00 eura) i program Pjevajmo otoku od zlata - redovna djelatnost (2.050,00 eura); (16) Ogranku Matice hrvatske u Krku za programe Prezentacija kulturno-povijesnog nasljeđa otoka Krka (500,00 eura) i Redovna djelatnost (1.116,00 eura); (17) Udruzi Rukotvorine Krk za projekte Fabrica Vecla (1.400,00 eura) i Zaljubljeni u glinu (1.600,00 eura) te programe Krčke zime za krčka ljeta (1.500,00 eura) i Redovna djelatnost (1.800,00 eura); (18) Udruzi tragom hrvatske baštine za projekt Festival turističkog i etno filma - TEF Krk (3.000,00 eura); (19) Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka za projekt Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata (1.700,00 eura); (20) Udruzi Žene za otok za projekt Čuvarice baštine (400,00 eura); (21) Obrtu za usluge RE-ART za projekt Izložba na otvorenom Sol u oku promatrača (500,00 eura); (22) Andrei Staničić za projekt Samostalna izložba Studije (350,00 eura); (23) Obrtu za dizajnerske djelatnosti MIAU COUTURE za projekt Riječke stepenice (300,00 eura); (24) Umjetničkoj organizaciji Fedra art projekt za projekt Predstava posvećena akademiku Branku Fučiću: Kako oprati naočale i ostali korisni životni recepti (300,00 eura); (25) Udruzi FUN DA MENTAL za projekt Abeceda Interneta (385,00 eura) te (26) Ani Vilenici za projekt Ana Katarina (300,00 eura).

Financijska sredstava nisu dodijeljena: (1) Mažoretkinjama otoka Krka za program Preko mosta; (2) Udruzi Muzika u koracima - MooK za projekt Likovna radionica - ciklus od tri tematske radionice te (3) Foto klubu Krk za projekte Međunarodna suradnja - FK Prijedor, Stare fotografske tehnike i Dani Dragutina Antuna Parčića te program Redovna djelatnost.


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekate javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2024. godini [.pdf]