Izabrani stipendisti Grada Krka za školsku, tj. akademsku 2023./2024. godinu

Temeljem nedavno zaključenog natječaja Grada Krka za dodjelu stipendija učenicima i studentima u tekućoj školskoj, tj. akademskoj godini, njegovim je kriterijima udovoljilo 88 zahtjeva (od ukupno 92). Prema tome, pravo na gradsku stipendiju ostvarilo je 36 učenika, od čega 30 temeljem školskog uspjeha i šestero temeljem kriterija definiranih ovogodišnjom Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, te 52 studenta, od čega 46 temeljem školskog ili akademskog uspjeha i šestero temeljem kriterija za deficitarna zanimanja.

Učeničku stipendiju temeljem školskog uspjeha odsad će primati: M. B. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), E. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), P. J. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), M.C. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, hotelijersko-turistički tehničar), M. Š. (Pazinski kolegij, klasična gimnazija), V. G. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), A. R. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), D. N. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), V. P. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), M. F. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), A. P. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), D. J. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), I. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, hotelijersko-turistički tehničar), N. S. (Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka, tehničar za računalstvo), D. D. (Građevinska tehnička škola Rijeka, arhitektonski tehničar), P. B. (Obrtnička škola Opatija, kozmetičar), I. B. (Prometna škola Rijeka, vozač motornog vozila), Š. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), N. W. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), K. G. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), M. L. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), I. J. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), J. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), E. F. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gimnazija), S. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, hotelijersko-turistički tehničar), N. D. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, hotelijersko-turistički tehničar), N. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, hotelijersko-turistički tehničar), L. R. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, kuhar), L. P. (Medicinska škola u Rijeci) i D. M. V. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, hotelijersko-turistički tehničar).

Učeničku stipendiju temeljem kriterija za deficitarna zanimanja primat će: S. J. (Medicinska škola Rijeka, farmaceutski tehničar), L. B. (Tehnička škola Rijeka, tehničar za mehatroniku), M. Š. (Medicinska škola u Rijeci, farmaceutski tehničar), M. B. (Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka, CNC operater), L. Ž. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, vodoinstalater) i D. C. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, vodoinstalater).

Studentsku stipendiju temeljem akademskog uspjeha primat će: L. K. (Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija), O. M. (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje), D. Ž. (Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet), N. B. (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti), N. S. (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva), J. J. (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet), A. P. (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje), A. M. (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje), M. D. (Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet), V. M. (Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju), L. K. (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), L. S. (Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet), N. M. (Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet), D. B. (Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet), G. P. (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), B. B. (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet), Z. P. (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), M. K. (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet), M. Z. (Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet), G. M. (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet), I. K. (Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet), A. D. (Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet), Z. N. (Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet), M. K. (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija), E. B. (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet), M. M. (Hrvatsko katoličko sveučilište, Komunikologija), A. B. (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), R. T. (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet), J. B. (Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija), P. D. (Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet), E. G. F. (Veleučilište u Rijeci), R. Č. (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu), I. M. (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo), J. D. (Sveučilište u Zadru, Održivo upravljanje vodenim ekosustavima), M. A. (Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet), M. P. (Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet), A. P. (Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti), B. J. (Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet), K. F. (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet), P. T. (Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu, Poslovna ekonomija i globalizacija), S. Ž. (Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet), N. K. (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), K. Ž. (Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet), L. B. (Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet), L. F. (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Učiteljski studij) i L. K. (Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet).

Studentsku stipendiju temeljem kriterija za deficitarna zanimanja primat će: L. H. (Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet), M. T. (Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet), M. K. (Sveučilište u Rijeci, Logopedija), F. M. (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva), D. B. (Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet) i K. V. (Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet).

Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 90,00 eura primati između 01. listopada 2023. i 30. lipnja 2024., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 120,00 eura dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2023. i 31. srpnja 2024. godine.