Rezultati Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2024. godini; dodijeljeno 327.860,00 eura

Na 109. Kolegiju gradonačelnika, održanom 19. veljače 2024. godine, nakon sveobuhvatnog obrazloženja stručne suradnice za društvene djelatnosti Andreane Gluvaković, usvojena je Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2024. godini.

Naime, temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2024. godini raspisanog krajem prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje, od 84 zaprimljene prijave, ostvarilo je njih 73, od čega 30 prijava čine programi i projekti sportskih udruženja (za koje je ukupno izdvojeno 227.800,00 eura), 19 programi i projekti socijalno-humanitarnih udruženja (50.000,00 eura), sedam programi i projekti udruga u tehničkoj kulturi (10.000,00 eura), osam programi i projekti građanskih inicijativa (20.910,00 eura) te devet programi i projekti udruga u poljoprivredi (19.150,00 eura).

Od udruga koje su prijavile aktivnosti vezujući se uz razvoj sporta i rekreacije potpore su zaslužili: (1) Atletski klub Krk za program Atletska igraonica i škola atletike (7.500,00 eura) i projekt Jump2Krk 2024. (2.000,00 eura), (2) Boćarski klub Brzac za program Promoviranje boćarskog sporta bez obzira na dob i spol (7.500,00 eura), (3) Boćarski klub Krk za program Promocija i širenje boćarskog sporta među svim uzrastima (7.500,00 eura), (4) Nogometni klub Krk za program Promicanje sportske kulture i okupljanja mladih temeljem sporta (70.000,00 eura), (5) Nogometni klub Vihor za program Natjecanje u 1. Županijskoj nogometnoj ligi, 2. Županijskoj omladinskoj nogometnoj ligi, uzrast Pioniri i 2. Županijskoj omladinskoj ligi, uzrast Početnici U-11 (1.500,00 eura), (6) Stolnoteniski klub Malinska-Dubašnica za program Promicanje, razvoj i unapređenje bavljenja stolnim tenisom (11.700,00 eura), (7) Veslački klub Glagoljaš za projekt Nabava čamca za školu obalnog veslanja s veslima (2.500,00 eura), (8) Jedriličarski klub Plav za program Redovan rad Kluba (14.000,00 eura), (9) Judo klub Krk za program Promicanje i treniranje judo sporta na otoku Krku i Primorsko-goranskoj županiji (8.700,00 eura), (10) Karate klub Krk Croatia za Sportsko-obrazovni program (10.500,00 eura) i projekt Nabava karate podloge (4.000,00 eura), (11) Košarkaški klub Krk za program Organizacija treninga i utakmica za košarkaške ekipe svih uzrasta (33.000,00 eura), (12) Klub za športski ribolov na moru Sveta Fuska za program Sportska aktivnost na moru i očuvanje okoliša (1.400,00 eura), (13) Streličarski klub Maura kal za program Redovan rad Kluba (5.600,00 eura), (14) Športsko-ribolovno društvo Čavlena za program Promoviranje i unapređenje sportskog ribolova bez obzira na spol (1.400,00 eura), (15) Ženski odbojkaški klub Krk za program Organizacija i sudjelovanje na turnirima (7.000,00 eura), (16) Udruga sportske rekreacije Pepica za program Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (2.400,00 eura), (17) Športsko-ribolovna udruga Poteljan za program Škola ribolova i sportski ribolov na moru (1.500,00 eura), (18) Društvo sportske rekreacije Zvrk za program Univerzalna škola sporta Zvrk (3.000,00 eura), (19) Športsko ribolovno društvo Glavoč za program Sportske aktivnosti na moru i očuvanje okoliša (600,00 eura), (20) Društvo za sportsku rekreaciju Centar aktivnosti Krk za Sportsko rekreativni i event program u 2024. (2.700,00 eura), (21) Wakeboard klub Krk za program Wakeboard 2024. (2.000,00 eura), (22) Športsko ribolovno društvo Lovrata za projekt Međuopćinsko prvenstvo u sportskom ribolovu za mlađe seniore (2.000,00 eura) i program Škola ribolova i sportski ribolov na moru (6.600,00 eura), (23) Šahovski klub Krk za program Promicanje šaha u gradu Krku (7.500,00 eura), (24) Planinarsko društvo Obzova za program Planinarenje i aktivnosti vezane za planinarenje (1.400,00 eura), (25) Tenis klub Pećine za program Teniski razvoj - TK pećine (1.000,00 eura), (26) Gimnastički klub Omišalj-Njivice za program Gimnastička škola (800,00 eura) i (27) Športski streljački klub Dub Malinska za program Promicanje streljačkog sporta (500,00 eura).

 

 

Od udruga koje su prijavile aktivnosti vezujući se uz promicanje socijalno-humanitarnog rada potpore su zaslužili: (1) Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka za program Da se ne zaboravi! (4.500,00 eura), (2) Caritas Biskupije Krk za program Pomoć potrebitima (2.000,00 eura) i projekt Pomagala za transport (380,00 eura), (3) Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije za program Podrška oboljelima od multiple skleroze (400,00 eura), (4) Udruga za zaštitu životinja Felix - otok Krk za program Kontrola i smanjenje populacije slobodnoživućih mačaka (1.000,00 eura), (5) Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata - otok Krk za program Rad Udruge proizašle iz Domovinskog rata (3.700,00 eura), (6) Klub liječenih ovisnika Gromače za program Psihosocijalna rehabilitacija i resocijalizacija osoba s problemima ovisnosti (2.500,00 eura), (7) Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja Moj prijatelj Njivice za program Uz psa i konja za lakše sutra - inkluzija djece s teškoćama u razvoju u zajednicu (600,00 eura), (8) Udruga žena operiranih dojki Nada za program Psihosocijalna pomoć i podrška ženama oboljelim od raka dojke i njihovim obiteljima (400,00 eura), (9) Pokret za život za program Zalaganje za kvalitetu ljudskog života od začeća do prirodne smrti sa zaštitom ljudskih prava (500,00 eura), (10) Udruga umirovljenika Poljica-Šotovento za program Redovna aktivnost Udruge u 2024. (7.030,00 eura), (11) Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije za program Pružanje socijalnih usluga i ostalih vrsta podrške gluhim i nagluhim osobama s područja Primorsko-goranske županije (400,00 eura), (12) Udruga veterana Domovinskog rata - otok Krk za Program i plan rada Podružnice Krk za 2024. (3.700,00 eura), (13) Udruga invalida kvarnerskih otoka za program Podrška osobama svih vrsta invaliditeta (1.440,00 eura), (14) Udruga umirovljenika grada Krka za program Podizanje kvalitete i standarda života umirovljenika grada Krka (7.030,00 eura) i projekt Druženje povodom blagdana (3.000,00 eura), (15) Zajednica Talijana Krk za program Promocije talijanskog jezika i kulture (1.800,00 eura), (16) Udruga za skrb autističnih osoba za projekt Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima ponašanja (8.120,00 eura) i (17) Društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske Potrošačica za projekt Potrošačka školica za mlade 2024. (1.500,00 eura).

 

 

Od udruga koje su prijavile aktivnosti vezujući se uz promicanje tehničke kulture potpore su zaslužili: (1) Auto klub Krk za program Edukacija djece - sigurno i vješto u prometu (1.000,00 eura), (2) Filatelističko društvo Krk za program Izdavanje prigodnih koverti i pečata (1.250,00 eura), (3) Klub informatičara otoka Krka - KIOK za program STEM za mlade i građanstvo otoka Krka (3.500,00 eura) i projekt Osnove informatičke pismenosti i programiranje (1.350,00 eura), (4) Moto klub Krk - Fluminense riders MC za program Promocija grada Krka kao turističke destinacije za motoriste i organizacija zimskog moto druženja (500,00 eura) i projekt Adaptacija prostora (1.800,00 eura) te (5) Zrakoplovni klub Otok Krk za program Osposobljavanje sportsko rekreativnih pilota, razvijanje tehničke kulture i maketarstvo za osnovnoškolce (600,00 eura).

Od udruga koje su prijavile aktivnosti vezujući se uz građanske inicijative potpore su zaslužili: (1) Društvo prijatelja Hajduka - otok Krk za Plan i program Društva u 2024. (500,00 eura), (2) Udruga Moj otok za program Kreativne radionice Sačuvajmo baštinu (710,00 eura), (3) Udruga navijača Rijeke Plavo-bijeli otok za program Promicanje i unapređenje nogometne i navijačke kulture (500,00 eura), (4) Udruga Žene za otok za program Rad Udruge u 2024. (8.000,00 eura), (5) Multimedijalna udruga Krčka beseda za program Krčki kutak za informativni trenutak (1.300,00 eura), (6) Udruga Kreativni Krk za projekt Karnevalske aktivnosti (8.000,00 eura), (7) Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula za projekt More spaja - Krk 2024. (1.400,00 eura) i (8) Udruga Obala naših unuka za projekt Kreativnost protiv smeća - umjetničko recikliranje otpada (500,00 eura).

 

 

Od udruga koje su prijavile aktivnosti vezujući se uz poljoprivredu potpore su zaslužili: (1) Lovačko društvo Kamenjarka za projekte Izgradnja nadstrešnice ispred lovačkog doma (4.750,00 eura), (2) Lovačko društvo Šljuka za program Sport i očuvanje okoliša (2.300,00 eura), (3) Lovačko društvo Zec za projekt Renovacija lovačke kuće Nenadići (2.000,00 eura), (4) Udruga proizvođača meda od kadulje za projekt SALVIA AUREA - 9. hrvatsko ocjenjivanje kvalitete meda od kadulje (500,00 eura), (5) Udruga sirara Krka za program Krčki sir 2024. (600,00 eura), (6) Udruga vinara otoka Krka Bukaleta za program Edukacija vinogradara i vinara za uzgoj vinove loze i proizvodnju vina (1.800,00 eura), (7) Udruga pčelara Kadulja za program Edukacija članova, građana, mladeži i potrošača (1.100,00 eura), (8) Udruga Progres Krk za program Razvoj poljoprivrede grada Krka (4.100,00 eura) i Lovačko društvo Orebica Krk za program Gospodarenje dijelom otvorenog županijskog lovišta VIII/101 Krk (2.000,00 eura).

Iz netom navedenog, jasno je kako je za ovogodišnje (su)financiranje civilnog sektora iz gradskog Proračuna, ako izuzmemo javne potrebe u kulturi o kojima se već prethodno odlučivalo, izdvojen ukupni budžet od 327.860,00 eura. No, ako tome pribrojimo 109.896,00 eura namijenjenih kulturi, ukupni budžet dodijeljen civilnom sektoru tada iznosi 437.756,00 eura. U odnosu na prethodnu godinu kada je za istu namjenu utrošeno 350.568,78 eura, radi se o značajnom povećanju od čak 24,87 posto, odnosno za 87.187,22 eura.


Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2024. godini [.pdf]