Dokumenti doneseni 2020.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Amandmani na prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
     
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Plan razvojnih programa Grada Krka za 2021. - 2023. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023.: Obrazloženje Proračuna Grada Krka usvojenog 14. prosinca 2020.   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Amandmani na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Amandmani na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Izmjena Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 07. prosinca 2020.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Izmjene Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 07. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 07. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračun u malom - Vodič za građane, temeljen na prijedlogu Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 24. studenog 2020.)   preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.xls]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2021. - 2023. (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2020.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2020.: Referentna stranica (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2020.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2020.: Bilješke   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvršenje Plana razvojnih programa (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Dane suglasnosti na zaduživanje; stanje na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o EU projektima (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
I. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020.: po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 15. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020.: po izvorima (Objavljeno: 15. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 24. srpnja 2020.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Referentna stranica (Objavljeno: 24. srpnja 2020.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 24. srpnja 2020.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 24. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 16. srpnja 2020.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Referentna stranica (Objavljeno: 16. srpnja 2020.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 16. srpnja 2020.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2020.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 16. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 29. 10. 2020.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 29. 10. 2020.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Obrazloženje (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Knjiga izdanih računa za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2019. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Nekonsolidirani izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2020.: Opći dio (Objavljeno: 08. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Nekonsolidirani izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2020.: Posebni dio (Objavljeno: 08. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Nekonsolidirani izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2020.: Izvod iz knjige javnog duga, stanje 31. 03. 2020. (Objavljeno: 08. 05. 2020.)  

preuzmi [.pdf]

preuzmi [.xls]

     
Nekonsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2020.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 08. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Nekonsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2020.: Referentna stranica (Objavljeno: 08. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Nekonsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2020.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS); Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 08. 05. 2020.)   preuzmi [.xls]
Nekonsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2020.: Bilješke (Objavljeno: 08. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
     
Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Krka (Objavljeno: 20. 03. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 04. 03. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Referentna stranica (Objevljeno: 04. 03. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama  (Objavljeno: 04. 03. 2020.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 04. 03. 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Knjiga javnog duga, stanje 31. 12. 2019. (Objavljeno: 04. 03. 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 19. 02. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Referentna stranica (Objevljeno: 19. 02. 2020.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama  (Objavljeno: 19. 02. 2020.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. 02. 2020.)  

preuzmi [.pdf]

preuzmi [.doc]

     
Proračun u malom - Vodič za građane (Objavljeno: 21. siječnja 2020.)   preuzmi [.pdf]